Flere grunner

Det er flere grunner til at steinerskolene assosieres med økologi. I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen allerede fra barnehagen av, med fokus på årstidene og omgivelsene i forandring. Gjennom årene på skolen fortsetter dette etterhvert som årene løper- hele tiden med en hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser. I steinerskolens læreplan ligger det eksplisitte føringer for denne type undervisning. I tillegg til vår læreplan og tradisjon eksisterer steinerskolene i et større fellesskap med andre impulser inspirert av Rudolf steiner, deriblant det Biologisk Dynamiske landbruket.

Ikke en oppskrift

Grønn skole er ikke en oppskrift men en mulighet. Hver skole har med sin egenart et potensiale som kan virkeliggjøres med et engasjert kollegium, ivrige foreldre og ikke minst elevene. Eksemplene er mange- utekjøkken og varmkompostering i skolehagen, landbrukspraksis, birøkt som en del av skolehverdagen og mye mer. Flere av våre skoler er miljøsertifisert og debiomerket. Det finnes ingen fasit på hva en Grønn Skole er, foruten at den løftes av et sterkt engasjement.

Foreldreinitiativ

Grønn skole har som hovedmålsetning å heve steinerskolenes økologiske profil. Mange foreldre velger Steinerskolen fordi den fremstår som langt mer orientert mot natur, økologi, bærekraftighet enn mange andre institusjoner i vårt samfunn i dag. En slik orientering blir viktigere og viktigere, i en tid hvor også nødvendigheten, ikke bare ønsket om den, fremtrer.

Vi må gå ut med elevene og i reell sammenheng med jorden, med solstrålene og med barnas hverdag, føre dem til en forståelse av plantelivet.

Rudolf Steiner, GA 303

 

 

 


				

Steinerskoleforbundet anbefaler å implementere følgende tiltak

 • Etablere et Grønt råd bestående av lærere, elever, ledelse og (foreldre). Gjerne lærere og elever fra flere trinn. Rådet kan ha som oppgaver å
  • a) å holde (månedlige) rådsmøter, for planlegging og strategi og implementering av Grønn Plan, samt legge til rette for å involvere samtlige i skolen,
  • b) utarbeidelse og opprettholdelse av Grønn Plan,
  • c) kommunisere med resten av skolen.
 • Utarbeide en Grønn Plan med 1-eller-2årige mål knyttet til utvikling av Grønn skole. Denne planen er det rådet som har ansvar for å gjennomføre med hjelp av hele skolen. Hver skole burde ha minst ett mål de arbeider mot i felleskap. Målene defineres av hver enkelt skole, etter behov. Målet har til hensikt å
  • a) sørge for at hver enkelt skole er i kontinuerlig utvikling med tanke på det Grønne.
  • b) Bevisstgjøre alle i skolen om en felles visjon for fremtiden,
  • c) utvikle og bevisstgjøre skolen og samfunnet rundt om den allerede eksisterende «Grønne profil»
 • Sørge for fast deltagelse ved en årlig Grønn skole-samling, med minst en lærer fra rådet. Grønn skole-samling arrangeres av skoler som ønsker det, på rundgang i samarbeid med Forbundet. Samlingen skal bidra til utveksling av ideer og inspirere til økt samarbeid med andre skoler.

For å bistå skolene i prosessen med å bli «grønnere» vil Forbundet fortsette støtten til utvikling av ressurser.

Mange av steinerskolene har allerede utarbeidet detaljerte lokale læreplaner, som verktøy for oppnåelse av kompetansemål. På samme måte kan Grønn Skole bistå en skole i å gjennomføre lovpålagte og forpliktende kompetansemål Steinerskoleforbundet ønsker at initiativ og engasjement skal ønskes velkommen i alle våre skoler, for vi vet at det er på den måten de kan skape egenartede miljøer som kan bidra til å heve trivsel, kompetanse og når alt kommer til stykket- en bedre hverdag for alle involverte.