Våre skoler

Det finnes 34 steinerskoler i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Med over 5000 elever og rundt 800 lærere. På verdensbasis er det over 1000 steinerskoler i 64 land, og med det er steinerskolen verdens største friskolebevegelse!

Steinerskolene i Norge mottar statstilskudd til godkjent opplæring med 85% av tilskuddsgrunnlaget per elev, til dette grunnlaget ligger gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i den offentlige skolen. Skolene kan kreve skolepenger som tilsvarer inntil 15% av tilskuddsgrunnlaget per elev. For mer informasjon om skolepenger, kontakt skolen direkte da dette kan variere.

Opptak
Opptak søkes hos den enkelte skole
Steinerskoler i Norge
Steinerskolen i Arendal
Eidebakken 5
4846 Arendal
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Asker
Nesvangen 10
1394 Nesbru
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Indre Østfold
Romsveien 10
1815 Askim
1. – 10. klasse
Helsepedagogisk skole
Steinerskolen i Bergen
Rieber-mohns veg 15
5231 Paradis
1. - 10. klasse
Videregående
Steinerskolen på Skjold
Harald Skjolds veg 32
5236 Rådal
1. - 10. klasse
Helsepedagogisk skole
Steinerskolen i Bærum
Grav Gårdsvei 5
1358 Jar
1. – 10. klasse
Steinerskolen på Eidsvoll
Løkenvegen 6
2080 Eidsvoll
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Fredrikstad
Gunbjørgsvei 1
1664 Rolvsøy
1. – 10. klasse
Steinerskolen Gjøvik-Toten
Strandvegen 4,
2816 Gjøvik
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Haugesund
Skjoldavegen 175
5532 Haugesund
1. – 10. klasse
Steinerskolen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 26
2312 Ottestad
1. – 10. klasse
Hurdal Steinerskole
Vestsidevegen 69
2090 Hurdal
Barneskole
Steinerskolen i Hurum
Åsheimsveien 10
3490 Klokkarstua
1. – 10. klasse
Kongsberg Steinerskole
Grosvoldveien 144
3619 Skollenborg
Barneskole
Steinerskolen i Kristiansand
Trymsvei 13
4631 Kristiansand
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Lillehammer
Heimtunvegen 36
2608 Lillehammer
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Lørenskog
Kantarellveien 10
1476 Rasta
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Moss
Veverbakken 40
1536 Moss
1. – 10. klasse
Videregående
Rudolf Steinerskolen Nesodden
Tangenveien 300
1456 Nosoddtangen
1. – 10. klasse
Ljabruskolen
Ljabrubakken 50
1165 Oslo
Helsepedagogisk skole
Oslo by Steinerskole
St. Olavsgate 4
0165 Oslo
Videregående
Rudolf Steinerskolen i Oslo
Flyveien 2
0770 Oslo
rsio.no
post@rsio.no
21 08 22 00
1. – 10. klasse
Steinerskolen på Nordstrand
Solveien 113
1162 Oslo
1. – 10. klasse
Ringerike Steinerskole
Almveien 15
3520 Jevnaker
1. – 10. klasse
Romerike Steinerskole
Bråteveien 194
2013 Skjetten
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Stavanger
Skolevollen 19
4017 Stavanger
1. – 10. klasse
Videregående
Steinerskolen i Tromsø
Inga Sparboes vei 41
9007 Tromsø
1. – 10. klasse
Momo Waldorfskole
Sandbakkvegen 73
7072 Heimdal
Helsepedagogisk skole
Steinerskolen i Trondheim
Mellomila 1c
7018 Trondheim
1. – 10. klasse
Videregående
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll alle 1
7053 Ranheim
1. – 10. klasse
Helsepedagogisk skole
Steinerskolen i Vestfold
Furumoveien 2
3142 Vestskogen
1. – 10. klasse
Slottsfjellet videregående steinerskole
Baglergaten 16
3111 Tønsberg
Videregående
Steinerskolen i Ålesund
Hatlaskaret 9
6016 Ålesund
1. – 10. klasse
Steinerskolen i Ås
Haugerudveien 25
1434 Ås
1. – 10. klasse