Bli steinerskolelærer

Å være lærer i steinerskolen krever engasjement, nysgjerrighet og dyp interesse for mennesker, kultur og natur. En god steinerskolelærer har rikelig med kunnskap, god kommunikasjon med sine elever og kan kunsten å formidle på en engasjerende måte.

I steinerskolene formidles læreplanens innhold muntlig og gjennom ulike kreative arbeidsmetoder. Læreren må selv bearbeide fagstoffet og tilpasse det til sin klasse og til sine elever. Heri ligger et stort frihetsrom hos læreren til å forme sin egen undervisning. I steinerskolen sidestilles praktiske, kunstneriske og teoretiske fag, derfor byr hverdagen som steinerskolelærer på rik variasjon.

Læreren har ansvar for at elevene trives på skolen og at de opplever mestring og glede i læreprosessene. Å være lærer er den viktigste oppgaven for fremtiden! Steinerskolene trenger flere dyktige lærere i årene som kommer;
bli steinerskolelærer!

Steinerpedagogisk lærerutdanning (BA/MA)
Ta en 3- årig bachelor i steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo. Utdanningen kvalifiserer til arbeid i Steinerskolene nasjonalt og internasjonalt. Om du velger 5-årig master i grunnskolelærer for trinn 1- 7 med steinerpedagogikk, som tilbys i samarbeid mellom Steinerhøyskolen og OsloMet, kvalifiserer du til arbeid i steinerskole og i offentlig skole.
Etter- og videreutdanning

Steinerhøyskolen møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og emner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Eurytmikurs

Eurytmi er en ung bevegelseskunst som forener bevegelse, musikk og språk. Eurytmi Norge har nå et nytt 3-årig eurytmipedagogisk modulbasert kurs. Alle modulene gir kursbevis innen temaet og modulene kan tas individuelt.

 
Lærere forteller

Anders Skog
1.klasse , Steinerskolen i Arendal

Jeg vil gi barna trygghet, en tro på seg selv og sine medmennesker.

Jolien Perotti
skolehagelærer alle trinn , Bærum og Oslo

Hagebruksundervisningen dreier seg om livets grunnlag, om å bli trygg på seg selv i verden, om å knytte seg til naturen som en selvfølgelig del av oss og om bærekraftig forvaltning av denne kloden.

Hedvig Fon Klyve
Trinnleder , Steinerskolen i Vestfold

Det viktigste for meg er at vi strekker oss mot at barna skal få oppleve at de hører til, i verden og i seg selv.

Josefin Winther
Lærer videregående , Helsepedagogisk skole på Skjold

Dypest sett ønsker vi mennesker å bli sett for den vi er, og slik er det en naturlig forutsetning for god læring og trivsel i skolen.