Steinerskoleforbundet

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for landets 34 steinerskoler, og arbeider med å fremme skolenes saker overfor politikere, utdanningssektoren og offentlighet. Vår fremste oppgave ligger i å sikre skolenes rett til å drive steinerskole etter privatskoleloven. Steinerpedagogikken er en anerkjent pedagogisk retning.

Forbundet er ansvarlig for Steinerskolens læreplaner, godkjenning av nye steinerskoler og er et rådgivende organ for landets ulike steinerskoler. I tillegg arbeider forbundet som et bindeledd mellom skolene, slik at god pedagogikk, nye ideer og erfaring fra de ulike skolene deles og kommer alle elever til gode. Vi arrangerer kurs på etterspørsel og store fellesprosjekter nasjonalt og internasjonalt.


 Kurs og samlinger

 

  • Daglig leder møter på teams, hver første tirsdag i måneden 13-14 (mail blir sendt ut)
  • Full oversikt over nasjonale dekomp-prosjekter 2023-24
  • Felleslærerstevnet: 18.- 20. april 2024 på Steinerskolen i Vestfold
  • Barnehagestevnet, som i år heter Steinerfestivalen: 2. – 4. mai i Kongsberg
  • Felleslærerstevnet 2025: 23. – 25. april i Järna, Sverige
Kontaktinfo
Steinerskoleforbundet
Professor Dahls gate 30
0260 Oslo‍
Medarbeider
Styre
Ombudet

Ombudet har som formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Ombudsordningen er opprettet i et samarbeid med Steinerskoleforbundet og Steinerskolenes Foreldreforbund. Skolene bør gjøre ombudsordningen kjent for medarbeidere, foreldre og elever. Steinerskolenes Ombudsordning er et tilbud der ulike parter kan søke råd og hjelp i saker hvor det er krevende å få til en god dialog.

Ombudsordningen

Kontakt ombudet
Har du spørsmål om Ombudsordningen eller behov for hjelp fra Ombudet kan du skrive en henvendelse
til ombud@steinerskolen.no

Ombudets medlemmer

 • Fridtjof Piene Gundersen – leder
 • Bodil Winther
 • Tor Segelcke
Etablere ny steinerskole?

Steinerskoleforbundet etablerer ikke nye Steinerskoler, men bistår søkere i prosessen med informasjon og materiell som kan være nyttig på veien. Å starte en steinerskole er en prosess som tar tid og som krever mye engasjement fra flere hold. Utdanningsdirektoratets hjemmeside gir den informasjon om prosessen.

Søke om å starte friskole

Kontakt Steinerskoleforbundet for informasjon om nye skoleinitiativ.

Soleggen

Soleggen Fjellstue ligger i Meadalen i Lom kommune, i utkanten av Jotunheimen, 957 m.o.h. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser nær tregrensen, med fjellbjørkeskogen nedenfor og høyfjellet ovenfor. Områdene rundt Soleggen kan by på det meste av naturopplevelser.

Soleggen Fjellstue drives som en stiftelse og har et styre som består av lærere og foreldre ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. De leirskole ansatte har ansvaret for den daglige driften.

Kontakt styret i Soleggen styret.soleggen@gmail.com