Videregående Steinerskole

Ønsker du en spennende og variert skolehverdag? Der fordypning av fag og kreativitet erstatter eksamensjag og puggepress? Vil du arbeide selvstendig, øve dine talenter og utvikle egne interesser? Vil du gå på en videregående skole som også er opptatt av å utvikle deg som menneske? I steinerskolen mener vi at skoledagen skal appellere til hele deg – ikke bare til hodet. Derfor har vi gitt både kunstneriske og håndverksfag en bred plass på timeplanen ved siden av teorifagene. Du får generell studiekompetanse og kan søke videre utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler. Elever fra en videregående steinerskole gjør det godt i videre studier; du blir vant til å jobbe selvstendig, gå i dybden og være kreativ. Det er egenskaper du får glede og nytte av resten av livet.

Eksamensfri videregående

Selv om du får tallkarakterer og generell studiekompetanse etter avsluttet videregående steinerskole, har vi ikke tradisjonelle eksamener med presset og jaget som det gir. Istedet jobber du med årsoppgaven, som er vår eksamensform. Årsoppgaven er et alternativ til vanlig eksamen og er anlagt som et 10-timersfag (Vg2 og Vg3). For mange elever har arbeidet med årsoppgaven fått stor betydning for videre studier og yrkesvalg. Du får din egen veileder og fordyper deg et helt år i et fritt valgt emne.

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje skrive om Vikingtiden? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsens kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

I løpet av Vg2 bestemmer elevene seg for et årsoppgavetema. Oppgaven skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del, men eleven bestemmer selv hva som skal ha størst vekt.

En fagveileder og en lærerveileder hjelper til med arbeidsprosessen. Gjennom årsoppgaven får den enkelte eleven anledning til å prøve sine evner til selvstendig, fordypende arbeid over lengre tid. Lærerveiledningen skjer i grupper, med gode muligheter for gjensidig inspirasjon og ideutveksling mellom elevene.

I februar avgangsåret leveres den ferdige årsoppgaven. Elevenes årsoppgaveutstilling med presentasjon for et større publikum er utvilsomt et av høydepunktene i skoleåret, både for elever, foresatte, venner og skolens lærere.

Årsoppgaven bedømmes av en ekstern og en intern sensor. En godkjent årsoppgave er en viktig forutsetning for et godkjent vitnemål fra Steinerskolen. Den har også en formell betydning ved søkning til høyere utdannelse.

Hvem kan gå på videregående Steinerskole?

Alle elever som har gjennomført 10-årig grunnskole. Elever som ønsker overflytting fra en annen videregående skole.

Får jeg generell studiekompetanse?

Gjennomført videregående steinerskole gir generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler. Undersøkelser viser at elever fra videregående steinerskoler er godt forberedt for studier ved universiteter og høyskoler.

Godkjent av statens lånekasse?

Det gis stipend og lån fra Statens Lånekasse på lik linje med offentlige, videregående skoler. Du betaler noe skolepenger, men har lave utgifter til undervisningsmateriell.

En annen skolehverdag?

På Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Du arbeider både teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Det gir en spennende og variert skolehverdag, der hver enkelt elev får mulighet til å tenke selv, trekke egne konklusjoner og utvikle seg – både faglig og menneskelig. Forskningsrapporter, bl.a. utført av UNESCO, viser at læringsutbyttet blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Engasjerte og kompetente lærere

Steinerskolen er kjent for undervisning med høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere, som brenner for sine fag og er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling.

På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er.

FINN DIN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE