Byttebod i Trondheim

På steinerskolen er vi veldig heldige. Ikke bare har vi elever som er engasjerte i miljøsaker, vi har også foresatte og lærere som er engasjerte. Det er mange mennesker tilknyttet skolen som kommer med ideer om miljøtiltak som vi kan gå i gang med. Et av innspillene vi fikk var å gjøre noe i forhold til overforbruket av klær som bidrar til store CO2-utslipp. Det ble tatt initiativ fra grønt råd om å opprette en gjenbruksbod. Vi fikk ordnet og ryddet lokaler som kunne brukes. Så informerte vi elever, foresatte og ansatte ved skolen om at brukte klær de ikke trengte lenger, kunne leveres til oss. Plutselig var vi i gang.

Det var viktig for oss at dette skulle være et elevdrevet prosjekt. Elevene fikk hovedansvaret for driften, med assistanse og støtte fra oss i grønt råd. Det er 9. klasse ved skolen som har ansvar for boden. Gjenbruksboden holder åpent hver tirsdag og torsdag i storefri, mellom 11.25–11.55. I boden tar vi imot brukte klær, sko og sportsutstyr. Elevene kan hente maksimalt tre plagg eller ting hver. Det er også mulig å returnere klær man ikke trenger. Klær og utstyr som leveres inn må være vasket, rengjort og i god stand. Klær som blir liggende over lengre tid, gis bort til Fretex.

Boden er veldig populær! Elever og foreldre bruker den flittig og det er stor sirkulasjon av klær og utstyr. Boden har også gjort Steinerskolen i Trondheim kjent for sitt grønne arbeid. Våren 2018 vant 9. klasse Grønn barnebys pris for gjenbruksboden. Premien for dette var 20 000 kroner. I tillegg er gjenbruksboden blitt viet en artikkel på Trondheim kommunes fremtidssatsning, Trondheim 2030. Vi anbefaler andre skoler og barnehager å lage egne boder – det er enkelt og miljøvennlig!