En summende skole

Steinerskolen i Arendal er en grønn skole, til glede for elevene og naturen. Grønne skoler er ikke noe nytt i steinerskolesammenheng. I hundre år har skolene hatt fokus på mennesket som en del av naturens fellesskap- en del av verden. I lys av dette, er det å ta vare på naturen, bli glad i den, bruke den og ikke minst forstå den, alltid vært viktig del av steinerpedagogikkens verdigrunnlag. Hagebruk inngår som en del av naturfagundervisningen. I samarbeid med mat og helsefaget får elevene nærgående kunnskap om veien fra jord til bord. Elevene får tidlig erfaringer med å arbeide i skolens skolehage, og får med dette personlige erfaringer og viktig forståelse som de senere kan knytte til teoretisk kunnskap.

Nye bikuber er nå etablert i skolehagen vår. Det har vært mye aktivitet rundt bikubene og i prosjektuken fikk mange elever være med i praktisk arbeid rundt biene og lære dypere om bienes liv og betydning for naturen og et bærekraftig samfunn. Det ble laget ulike produkter av bivoks og honning; beewraps (erstaning til plast matpakkebokser og plastikk), Leppepomade, biehotell og frøbomber.