Hva er en steinerskole?

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskolelærer

Landets 32 steinerskoler trenger engasjerte og dyktige  lærere!

 

Grønn skole

I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen. I alle fag utvikler det grønne perspektivet seg i takt med barnets utvikling med hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser.

Aktuelt
Hjemmeundervisning i koronaens tid

I løpet av kort tid har skoler og lærere kastet seg inn i det nye pedagogiske landskapet som heter hjemmeundervisning. Så kommer tusenkroners-spørsmålet: Er det i det hele tatt mulig å drive steinerpedagogikk med hjemmeundervisning; foreldre og lærere hånd i hånd, sammen med elevene? Hvordan får vi den koplet til en digital kommunikasjon?

Skolens viktigste fag i denne tiden er den psykososiale øvelsen

Samfunnets drastiske grep for å hindre smitte har medført stengte skolebygninger – men skolen består! Lærere over det ganske land er fantastisk kreative og finner nye måter å drive undervisning på.

Bli en bievenn du og!

Humler og andre villbier er de mest effektive pollinerende insektene vi har. Denne våren tar Steinerskolene i Norge grep ved å plante bievennlige blomsterfrø på skolene og i ledige arealer i nærmiljøet. Bli en bievenn du og!

Fenomenologisk undervisning

Veldig enkelt sagt er dette grunnprinsippet for all undervisning i naturfag i Steinerskolen. Det kalles en fenomenologisk metode.

Formtegning

Formtegning appellerer gjennom ikke-figurativ tegning til det visuelle, det billedkunstneriske.

Mitt skip er lastet med lek

Leken er barnets eget arbeid, og barnet gjør dette i dypeste alvor.

Instrumentverksted på Hedemarken

Håndarbeid, kunst og musikk er portalen rett inn til et menneskets indre liv.

Anders Skog, lærer i 1.klasse

Jeg vil gi barna trygghet, en tro på seg selv og sine medmennesker.

Bier bit for bit

I hele år skal alle elevene arbeide med et stort mosaikkprosjekt – og til våren skal arbeidene monteres på den store grå muren som strekker seg langs 30 meter i skolegården.

Jolien Perotti, skolehagelærer

Hagebruksundervisningen dreier seg om livets grunnlag, om å bli trygg på seg selv i verden, om å knytte seg til naturen som en selvfølgelig del av oss og om bærekraftig forvaltning av denne kloden.

Hedvig Fon Klyve, trinnleder

Det viktigste for meg er at vi strekker oss mot at barna skal få oppleve at de hører til, i verden og i seg selv.

Last mer
Last mer
Last mer