Hva er en steinerskole?

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskolelærer

Landets 34 steinerskoler trenger engasjerte og dyktige  lærere!

 

Grønn skole

I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen. I alle fag utvikler det grønne perspektivet seg i takt med barnets utvikling med hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser.

Aktuelt
Undervisning uten skjerm på barnetrinnet

Steinerskolen i Hurdal bruker ikke skjerm i undervisningen, hør daglig leder Ann-Kristin Flo forklare

Programmet for Oslokurset 2023 er klart

Oslokurset og grunnkurset er faglige møteplasser for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kursene er også egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Den nye læreplanen for videregående er her

Steinerskolens læreplan for videregående trinn er nå

Kunst og håndverkstevne på Berle 10.-11. mars

Velkommen til dere som jobber i barnehage eller skole, er studenter på Steinerhøyskolen, eller bare har lyst til å være med på en morsom verksted-sammenkomst på Berle; Prof. Dahls. gt. 30, Briskeby

Tilbud på vinterleirskole 2023!

Vi satser knallhardt på å bli en fremragende vinterleirskole og trenger å teste ut opplegget vårt! Derfor tilbyr vi opphold på leirskole i mars og april 2023 til svært hyggelige priser!

Leken i høysetet!

Etter over 30 år i skolen, de siste ti årene som skoleleder ved en montessoriskole, en kommunal skole og nå ved en steinerskole, så spør jeg meg selv: Hvor ble leken av i skolen? Svaret er ganske enkelt. Leken ble igjen i steinerskolen!

12. desember kl 13.00-14.30 inviterer Steinerhøyskolen til bokbad

Lekens betydning for barnets utvikling og læring

Steinerhøyskolen inviterer til et todagers ´kræsjkurs´ i steinerpedagogikk

 Kurset passer for alle som ønsker en rask innføring, for eksempel vikarer, assistenter eller nye lærere i steinerskoler eller steinerbarnehager, men dette er også en anledning til å gjøre seg kjent med grunnelementene i steinerpedagogikken for andre interesserte. 

Steinerskolen i Norge i dag

Det finnes over 1000 steinerskoler i verden. Pedagogikken i hver enkelt skole springer ut fra steinerpedagogikk, men hver skole er tilpasset lokal kultur og språk, og det enkelte lands lover og regler. Rammebetingelsene for skolene rundt i verden er svært ulike.

«Drømmeskolen» på NRK P2

Hør steinerskolelærer Henrikke Mørck snakke om «Drømmeskolen»

Kronikk i Fædrelandsvennen

Mange i pedagogiske fagmiljø har sett på Steinerskolen som en anakronisme. Grunnleggeren Rudolf Steiners mange foreldede forestillinger om skole og oppdragelse fra begynnelsen av forrige århundre kan vel neppe være egnet til å skape et konsistent teoretisk fundament for en levedyktig pedagogikk for vår tid?

Last mer
Last mer
Last mer