Hva er en steinerskole?

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskolelærer

Landets 34 steinerskoler trenger engasjerte og dyktige  lærere!

 

Grønn skole

I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen. I alle fag utvikler det grønne perspektivet seg i takt med barnets utvikling med hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser.

Aktuelt
Debattinnlegg i Tønsberg Blad

Steinerskolen fremmer kreativitet og læring gjennom praktiske aktiviteter. Steiner-pedagogikken legger vekt på elevenes individualitet og frihet til å utvikle seg på sin egen måte, en oppdragelse til frihet.

Oversikt over årets julemarkeder i Norge

Se alle årets julemarkeder i oversikt her

Steinerskoleforbundet er med på bloggen «Rekk opp hånda»

Ny episode av Rekk opp hånda: Friskolene har vært under kraftig press den siste tiden etter at regjeringen har foreslått kutt i finansieringen.

Intervju i Klassekampen

Regjeringen la fram forslaget i forbindelse med

Demonstrasjon 8. november

Bli med og vis din støtte til alle Norges steinerskoler!

Frykter endring av statlig støtte til privatskoler vil føre til økt klasseskille

KrF og Høyre mener Støre-regjeringen skyter seg selv i foten når de strammer inn på privatiseringen i skolesektoren.

Regjeringen ga feil informasjon til Stortinget om privatskole-kutt

I forslaget til statsbudsjettet står det at privatskoler var blitt informert om grunnlaget for det kommende kuttet. Det hadde ikke skjedd.

Viktig! Vi trenger din signatur!

Det er mange som reagerer når regjeringen

Vedrørende regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Regjeringen har uttrykt at de ønsker en

Steinerskolen: En annen måte å lære på – livslang motivasjon for læring

Martin Johannesen har skrevet et innlegg om

Forandringer i tilskuddsmodellen rammer flere skoler hardt

Fredag 6. oktober var Steinerskoleforbundet, sammen med andre berørte friskoler, i møte med Kunnskapsdepartementet. Tema var den nye tilskuddsmodellen som er ute til høring.

Last mer
Last mer
Last mer