Steinerskoleforbundet

Kunnskap i sammenheng

STEINERSKOLEN 100 ÅR

NYTT
FRA
STEINER-
SKOLENE

NYHETER

Felleslærerstevne 2019

Felleslærerstevne 2019

Kjære kollega! Steinerpedagogikken feirer 100 år, og vi åpner for tidenes største lærerstevne - det er plass til alle som vil delta! Vi er takknemlige for å få bruke lokaler på Steinerhøyskolen, Steinerskolen i Bærum, Rudolf Steinerskolen i Oslo, Steinerskolen på...

Hjelp verdens bier!

Hjelp verdens bier!

HJELP VERDENS BIER I 2019 feirer steinerskoler og steinerbarnehager i hele verden 100- årsjubileet til den første steinerskolen. Feiringene samles under slagordet: WALDORF 100 – learn to change the world! - det å bidra til endring i verden er både et...

PRESSE

PARZIVAL I NY OVERSETTELSE

PARZIVAL I NY OVERSETTELSE

Parzival leses som regel på videreående trinn. Boken foreligger nå i fullstendig ny oversettelse og med veiledning for lærerne eller den historisk interesserte.

KALENDER

VÅR PEDAGOGIKK – EN INTRODUKSJON