Steinerskoleforbundet

Kunnskap i sammenheng

STEINERSKOLEN 100 ÅR

NYTT
FRA
STEINER-
SKOLENE

NYHETER

PRESSE

PARZIVAL I NY OVERSETTELSE

PARZIVAL I NY OVERSETTELSE

Parzival leses som regel på videreående trinn. Boken foreligger nå i fullstendig ny oversettelse og med veiledning for lærerne eller den historisk interesserte.

KALENDER

VÅR PEDAGOGIKK – EN INTRODUKSJON