Hva er en steinerskole?

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskolelærer

Landets 34 steinerskoler trenger engasjerte og dyktige  lærere!

 

Grønn skole

I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen. I alle fag utvikler det grønne perspektivet seg i takt med barnets utvikling med hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser.

Aktuelt
Regjeringen kompenserer mye, men ikke nok!

Friskoleorganisasjonene etter møte i KD 7. mai. Foto: Synnøve Skaard

Ingen skam å snu!

Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober foreslo regjeringa å kutte 515 mill. over fem år i tilskudd til friskolene. Dette resulterte i massiv motstand, utallige medieoppslag og demonstrasjoner. I tolvte time bestemte regjeringa seg for å se på saken på nytt. Regjeringa snur, ble det sagt. Var planen virkelig å lytte til innspill – eller ville de bare stilne protestene våre?

Årsoppgave – et dypdykk

NRK har intervjuet elever ved Slottsfjell videregående skole, om hvordan det er å jobbe med en årsoppgave i stedet for en eksamen.

Kunst- og håndtverkstevne på Steinerhøyskolen

GJENBRUK; fra nedsirkulering – til oppsirkulering*

KUNST- OG HÅNDVERKSDAGER PÅ STEINERHØYSKOLEN 8. + 9. MARS 2024

Steinerskolen – kort fortalt

Se en filmsnutt om hva det innebærer å være elev på en steinerskole!

Introduksjonskurs i steinerpedagogikk 1. – 2. februar

Kurset passer for alle som har behov

Styreleder i Steinerskolens foreldreforbund på Dagsrevyen

Solveig Moltzau i Steinerskolens foreldreforbund ble intervjuet

Debattinnlegg i Tønsberg Blad

Steinerskolen fremmer kreativitet og læring gjennom praktiske aktiviteter. Steiner-pedagogikken legger vekt på elevenes individualitet og frihet til å utvikle seg på sin egen måte, en oppdragelse til frihet.

Oversikt over årets julemarkeder i Norge

Se alle årets julemarkeder i oversikt her

Steinerskoleforbundet er med på bloggen «Rekk opp hånda»

Ny episode av Rekk opp hånda: Friskolene har vært under kraftig press den siste tiden etter at regjeringen har foreslått kutt i finansieringen.

Intervju i Klassekampen

Regjeringen la fram forslaget i forbindelse med

Last mer
Last mer
Last mer