Forskning

Steinerhøyskolen driver med forskning innenfor mange felt relatert til steinerpedagogikk: Filosofi, naturfag, musikk, kunst, pedagogikk og idehistorie. Vi har mange ansatte med meget høy forskningskompetanse. Steinerhøyskolens ansatte publiserer i nasjonale og internasjonale anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Samtidig deltar mange av dem innenfor forskning på steinerpedagogikk. Sammen med Alanus Høyskolen driver Steinerhøyskolen eksempelvis tidsskriftet Research on Steiner Education.

Norense er det nordiske nettverket for forskning på steinerpedagogikk.

Hjemmesiden finner du her.

Tidsskriftet RoSE (Research on Steiner Education) kan du finne her.

RoSE har også kommet med en digital spesialutgave som du finner her.