Hva er en steinerskole?

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskolelærer

Landets 34 steinerskoler trenger engasjerte og dyktige  lærere!

 

Grønn skole

I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen. I alle fag utvikler det grønne perspektivet seg i takt med barnets utvikling med hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser.

Aktuelt
«Drømmeskolen» på NRK P2

Hør steinerskolelærer Henrikke Mørck snakke om «Drømmeskolen»

Kronikk i Fædrelandsvennen

Mange i pedagogiske fagmiljø har sett på Steinerskolen som en anakronisme. Grunnleggeren Rudolf Steiners mange foreldede forestillinger om skole og oppdragelse fra begynnelsen av forrige århundre kan vel neppe være egnet til å skape et konsistent teoretisk fundament for en levedyktig pedagogikk for vår tid?

Steinerbladet – steinerpedagogikkens tidsskrift

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle som er interessert i

Steinerskolene og Covid-pandemien 

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for landets 34

KUNST & HÅNDVERKSTEVNE

KUNST & HÅNDVERKSTEVNE, 11-12 MARS 2022 

Steinerskolen i Bærum har utstilling i Labben!

Kom innom og prøv oppgavene selv!

Friskolenes uventede koronabaksmell

Innlegg i DN: Friskolenes uventede koronabaksmell
2022 blir som koronaåret 2020, er utgangspunktet for friskolenes økonomiske rammer i forslaget til statsbudsjettet. For en skole med 500 elever betyr det tre millioner kroner i tapte inntekter.

#KidsOnTech – Vår tids største sosiale eksperiment?

Filmen gir et balansert bilde i forhold til foreldrenes rolle, pedagogers rolle, teknologiens muligheter, begrensninger og farer. Filmen tar utgangspunkt i aktuelle spørsmål som vi lever med som foreldre og pedagoger; hvordan påvirker bruk av digitale verktøy og media barn og ungdom? Hvordan kan vi ha et balansert forhold til bruk av teknologi?

Hva er det som haster sånn?

Vilde Stabel underviser på lærerutdanningen på Steinerhøyskolen, her skriver hun i Dagsavisen om 6-åringene.

Uttalelse vedrørende dokumentar om Solvikskolan i Sverige

Steinerskoleforbundet kjenner til Jasper Lakes personlige dokumentar

Helsepedagogisk videregående på 3 ukers pilegrimsvandring

Helsepedagogisk videregående på 3 ukers pilegrimsvandring. Vi var på reise i tre uker. Store deler av gruppen vandret over 300 kilometer.

Last mer
Last mer
Last mer