Demonstrasjon 8. november

Bli med på markering foran Stortinget

  • En steinerskole gir mangfold.
  • En steinerskole er ikke en trussel mot fellesskolen.
  • La Steinerskolen leve!

Er du steinerelev, steinerforelder, steinervenn, steinerbestefar, steinerlærer eller rett og slett har et hjerte for Steinerskolen: Bli med og protester mot regjeringens økonomiske kutt for steinerskolene og andre friskoler.


Arrangører:
  • FAU ved Rudolf Steinerskolen i Oslo
  • FAU ved Oslo by steinerskole
  • FAU ved Nesodden steinerskole
  • FAU ved Nordstrand steinerskole
  • FAU ved Steinerskolen i Bærum
  • FAU ved Lørenskog steinerskole.