Intervju i Klassekampen

Regjeringen la fram forslaget i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Endringen skal fases inn over tid. I 2024 innebærer det et kutt på 51,5 millioner kroner. Fra 2028 innebærer det kutt på 515 millioner kroner årlig.

Les hele intervjuet i Klassekampen her