Ingen skam å snu!

Aksjonene, som fant sted over hele landet, styrket samarbeidet mellom organisasjoner, skoler, foreldre og mellom friskoleorganisasjonene og politikere. Regjeringas kuttforslag fikk imidlertid flertall i Stortinget i desember. Synkront med budsjettvedtaket nedsatte regjeringa ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal se på tilskuddsmodell og kompenserende tiltak etter kuttvedtaket.

Fortsett å lese hele saken her!