Hva er eurytmi?

I Steinerskolen er eurytmi et obligatorisk fag som gjennom et mangfoldig bevegelsesuttrykk integrerer de ulike fag. I all bevegelse ligger det dyp personlig læring. Gjennom eurytmien lærer elevene bokstaver, rytmer, dikt og musikk med hele kroppen. Ved å øve felles koreograferte former blir både den individuelle orienteringen i rom og tid og sansen for det sosiale samspillet styrket.
I tverrfaglige prosjekt egner eurytmi seg svært godt.


Category: OM STEINERSKOLEN

← Hva er eurytmi?