Regjeringen kompenserer mye, men ikke nok!

Vi takker for imøtekommenhet og god dialog med KD, politikere og regjeringen. Vi takker spesielt for samarbeidet med de andre friskoleorganisasjonene. Steinerskolene er glade for at mesteparten av kuttet i tilskudd til våre skoler blir kompensert i revidert nasjonalbudsjett.

Det betyr ikke at vi er fornøyd med tilskuddet totalt sett. Ny kunnskap har vist at våre påstander om underfinansiering stemmer. Kampen videre står om økt kapitaltilskudd og innfasing av overheadkostnader i statsbudsjettet for 2025.

Vi ser frem til videre samarbeid for å få tilstrekkelig finansiering av skolen, så våre lærere kan få den lønna de fortjener for den fantastisk viktige jobben de gjør.

Vi er spesielt glad for at Oslo by steinerskole endelig får musikktilskudd for å drive musikklinje.

Bernard Daub, rektor ved Oslo by Steinerskole, får endelig tilbake støtte til musikklinjen, etter flere års innsats!