Steinerskolen i Bærum søker SFO leder

Steinerskolen i Bærum ligger vakkert til på gamle Grav gård. Skolen har både barneskole og ungdomsskole med en klasse pr trinn, ca. 190 elever og 45 ansatte. Førsteklasse hos oss er et overgangsår, og elevene begynner ordentlig på skolen først i 2. klasse. SFO er derfor delt inn i småSFO for 1. klasse, og storSFO for 2.-4. klasse, hvor det går rundt 45 barn.  SFO og skole samarbeider tett med felles møter, plandager og andre arrangementer. Det er også et godt samarbeid med skolens foresatte. 

 

Hvem er du?

Som ansatt ved Steinerskolen i Bærum er du dedikert og engasjert og finner glede i å delta i prosjekter som videreutvikler den flotte skolen vår. Du setter barnet i sentrum og er bevisst din funksjon som rollemodell. Det er en fordel at du er interessert i Steinerpedagogikk og har et ønske om å utvikle deg selv på dette området.

Ansvarsområder:

Som SFO leder er du ansvarlig for den daglige driften av SFO og den pedagogiske ledelsen. Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Bidra til å skape et trygt og godt miljø, og legge til rette for god lek
 • Planlegge rytmen og innholdet i dagene på SFO sammen med de andre SFO ansatte
 • Delta i, og følge opp, et godt SFO-hjem samarbeid
 • Tett samarbeid med SFO-ansatte og lærere
 • Innkjøp og økonomiansvar

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med barn i SFO og/eller skole 
 • Det er ønskelig med ledererfaring fra SFO
 • Kjennskap til steinerpedagogikk
 • Kunnskap og erfaring med relasjonsbygging
 • Du må beherske norsk eller et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
 • Generelt god IKT-kompetanse

Vi ønsker deg som:

 • Har en god formidlingsevne med evne til å skape gode relasjoner
 • Viser omsorg, er raus og skaper trygge rammer
 • Er ansvarsbevisst, engasjert og robust
 • Er tydelig og trygg i møte med barn og voksne
 • Er fleksibel, selvstendig og har gode organisatoriske evner
 • Liker samarbeid og å jobbe i team

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi kan tilby:

 • En arbeidsplass med mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø, der raushet og fleksibilitet står sterkt
 • En flott skole med engasjerte foreldre og lærere 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Vikariatet er frem til 31.7.25 med mulighet for forlengelse

Stillingsstørrelse er i utgangspunktet 70%, men kan diskuteres, og er fordelt over 5 dager.

Se på https://www.stib.no for mer informasjon om skolen.

Stillingstittel: 

SFO leder

Arbeidstid: kjernetid 12.00-17.00

Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre måneder.

KONTAKT

kristina.litina@steinerskolen.no

TILTREDELSE

Etter avtale

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

kristina.litina@steinerskolen.no