Ringerike Steinerskole søker faglærere til ungdomstrinnet fra 1. august 2024

Ringerike Steinerskole ligger vakkert til i åskammen mellom Jevnaker og Hønefoss. Skoleområdet ligger i umiddelbar nærhet til gård med dyr og flotte naturområder, med muligheter for fysisk utfoldelse og utforsking. Vi har ca. 90 elever fra 1. – 10. trinn. Skolen vektlegger tverrfaglighet, samarbeid og et trygt og godt læringsmiljø, preget av opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Lærerkollegiet er en sammensatt gruppe med bred kompetanse. Vi følger steinerskolens læreplan med vekt på fordypning, barnas aldersmessige premisser og tilegning av kunnskap gjennom erfaring og kunstnerisk prosessering.

Stillingen kan være knyttet til enkeltfag som naturfag, kunst & håndverk, engelsk og spansk eller kombineres og evt. tillegges klasselæreransvar. Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for elevene, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet.  Vi søker fortrinnsvis lærere utdannet ved Steinerhøyskolen. Lærere med offentlig høyskoleutdanning tilbys støtte til videreutdanning i steinerpedagogikk.


Faglærers ansvarsområde:

• Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.

• Følge opp elevene, både faglig og sosialt

• Videreføre det gode læringsmiljøet i klassene

• Sikre et fortsatt godt samarbeid mellom skole og hjem

• Bidra til et trygt miljø, preget av fellesskap og tilhørighet

• Tverrfaglig samarbeid med øvrige lærere

• Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Krav til kompetanse:

• Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå

• Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk

• Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk, må du være villig til å gjennomføre slik utdanning etter nærmere avtale med skolen

• Erfaring fra klasseledelse

• Ønskelig med praktisk-kunstnerisk bakgrunn

• Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.

• God IKT kompetanse

Personlige egenskaper:

• Genuin interesse for barns læring og utvikling

• Sikker og trygg i lederrollen og evne til å skape gode relasjoner til elevene

• Tillitsfull og ansvarlig, med evne til å vise god omsorg overfor elevene

• Strukturert og systematisk med gode samarbeidsevner, og ønske om å bidra i et kollegialt fellesskap

• Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag

Vi tilbyr:

• Et godt kollegialt og inspirerende arbeidsmiljø

• Mulighet for etter- og videreutdanning og tilrettelegging for faglig utvikling

• En flott skole med engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag

• Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger

• Bedriftshelsetjeneste


 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

Besøk gjerne vår hjemmeside her!

KONTAKT

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder på 905 75 866

TILTREDELSE

August 2024

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

Søknad med CV sendes til på e-post til Marit.Synnove.Vestol@steinerskolen.no