Rudolf Steinerskolen i Lørenskog søker tilkallingsvikarer

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 140 elever fordelt på 1. – 10. trinn.

pastedGraphic.png

 

Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som i tillegg til å undervise, er med i grupper med ansvar for økonomi, vedlikehold osv. Lærerne er på den måten involvert i skolens drift og har gjennom dette ansvar for skolens helhet.
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev 

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole. Steinerskolen på Lørenskog er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Tilkallingsvikarer

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog søker tilkallingsvikarer for grunnskolen (1. – 10. klasse). 

Mulige arbeidsoppgaver

 • Lærervikar (avhengig av kvalifikasjoner og egnethet).
 • Assistentvikar på skole og i SFO.
 • Arbeide ut fra skolens planer.
 • Følge opp elever, veilede og observere i klasserommet.
 • Hjelper elever som trenger ekstra oppfølging. Har et positivt syn på elever, bygget på elevens styrker og kvaliteter

 

Vi ser etter deg som

 • kan stå på ringeliste, og som vikaransvarlig kan ringe ved behov.
 • er fleksibel og tilgjengelig.
 • trives med å skape relasjoner med elevene våre.
 • bidrar positivt til arbeidsmiljøet på Steinerskolen.

 

Personlig egnethet vektlegges. Erfaring fra undervisning er en fordel, men ikke et krav.

 

På Steinerskolen får du

 • lønn etter avtale.
 • kolleger som brenner for faget, og som ønsker at du skal trives på jobb. 
 • være en del av en alternativ pedagogikk som ivaretar hele barnet

 

Det er vanskelig å si hvor mye jobb en tilkallingsvikar får, naturlig nok. Erfaringsmessig er det mye i enkelte perioder, og mindre i andre.

Lønn: Etter skolens lønnsregulativ
Politiattest må fremvises ved ansettelse.

 

KONTAKT

Daglig leder/rektor Georg Bentze på georg.bentze@steinerskolen.no

TILTREDELSE

Fortløpende

SØKNADSFRIST

Fortløpende

SØK STILLINGEN

georg.bentze@steinerskolen.no

Søknader merkes med «Søknad tilkallingsvikar» i emnefeltet.