Vedrørende regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Regjeringen har uttrykt at de ønsker en mer praktisk skole med mindre stillesitting og mindre skjermbruk, det er bred politisk enighet om at vår egenart er ønsket og verdsatt som likeverdig supplement til offentlig skole.

Til tross for dette, foreslår regjeringen betydelige kutt i tilskudd til privatskolene med rett til statstilskudd (friskolene). Nå er det viktig at vi står sammen og hevder vår rett til å bli behandlet på lik linje med offentlige skoler, og bevarer retten til å velge skole for våre barn.

Regjeringen har foreslått årlig å spare over en halv milliard kroner gjennom kutt til privatskolene. Ordningen er foreslått innfaset i løpet av 5 år, med start 1. juli 2024. For de fleste vil det innebære 4-5 millioner kroner mindre i statsstøtte årlig, skolene med mellom 60 og 200 elever blir hardest rammet. Dette vil få uheldige konsekvenser for alle elevene våre og nødvendigvis senke kvaliteten på undervisningen. Slike innsparinger vil gå på bekostning av lærertettheten tilsvarende anslagsvis 5 hele stillinger.

 


Hva kan vi gjøre og hvordan kan vi protestere?

  • Underskriftskampanje, deles på Facebook og sosiale medier. Underskriftene leveres på stortinget til høring 19/20 oktober. Mer info kommer.
  • Kontakt din kommunes lokale politikere, informer om konsekvensene av kuttet og legg press på at de må stå opp for elevene i friskolene. Lokalpolitikere kan påvirke partiets egen stortingsgruppe.
  • Kontakt alle stortingspolitikere du kjenner og få dem med på laget for å stå opp for elevene i friskolene.
  • Det er planlagt en markering foran Stortinget i november i regi FAU-ene fra skolene. Mer informasjon kommer.

Til informasjon: Friskoleorganisasjonene samarbeider for å komme i dialog med utdanningskomiteen på Stortinget og kunnskapsdepartementet.


 

“Alle betaler skatt. Noe av det vi skal få igjen for skattepengene våre, er en kvalitativt god skole som, i så stor grad som mulig, er tilpasset den enkelte elev. Men vi har selvsagt ingen plikt til å gå på en offentlig skole. Friskoler, privatskoler, offentlige skoler og hjemmeundervisning er juridisk helt likeverdige alternativer i den norske opplæringsloven.

En elev som går på en friskole, stjeler selvsagt ingenting fra noen. Eleven kan bare gå på én skole av gangen. Men de som går på friskoler, får mindre penger enn de elevene som går på offentlige skoler. Det er altså ikke slik at kommunene og staten «tappes» for penger, fordi en elev velger en friskole. De tjener på det.” – Kristin Clemet i Civita

 


Kilder:  

Feil på feil om friskoler, Civita

Regjeringen rydder opp

Se satsene for grunnskolen 2024