STEINERSKOLEN I EIDSVOLL søker eurytmist

STEINERSKOLEN EIDSVOLL søker eurytmist Beskrivelse av stillingen Vi har ledig fast stilling som eurytmist i 50% stilling. Det kan være mulig med midlertidig utvidelse av stillingen til en 100% med arbeidsoppgaver som assistent på spesialpedagogiske tiltak for...

STEINERSKOLEN EIDSVOLL søker faglærer i kroppsøving

STEINERSKOLEN EIDSVOLL faglærer i kroppsøving Beskrivelse av stillingen Beskrivelse av stillingen Vi søker faglærer i kroppsøving i 35 % stilling. Det kan være mulig med utvidelse av stillingen med arbeidsoppgaver som assistent/lærer 2.   Arbeidsoppgaver...

STEINERSKOLEN EIDSVOLL søker 1.klasselærer

STEINERSKOLEN EIDSVOLL søker 1.klasselærer Beskrivelse av stillingen Vi søker 1.klasselærer i 90% stilling med mulighet for utvidelse til 100% med tilsynstimer på barnetrinn.   Arbeidsoppgaver planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning samarbeide tett med...

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO søker klasselærere

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO / HOVSETER søker klasselærere BESKRIVELSE AV STILLINGEN Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig fra 1-3 faste stillinger/vikariater som klasselærere med tiltredelse 01.08.2020. Vi søker engasjerte pedagoger til undervisning på...

STEINERSKOLEN PÅ NESODDEN søker klasselærere

STEINERSKOLEN PÅ NESODDEN søker klasselærere BESKRIVELSE AV STILLINGEN For neste skoleår søker vi engasjerte pedagoger til klasselærerstillinger på barnetrinnet og ungdomstrinnet.   Arbeidsoppgaver ·           Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen...