12. desember kl 13.00-14.30 inviterer Steinerhøyskolen til bokbad

Lekens betydning for barnets utvikling og læring

Nylig utkom boken Lek og læring i et nevroperspektiv, skrevet av Charlotte Lunde, lege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og Per Brodal, professor emeritus i nevrobiologi. Deres bakgrunn for å skrive om dette temaet er mange års arbeid med barn som er blitt henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk behandling grunnet mistrivsel, mangel på lærelyst og psykiske lidelser. 

I den sammenheng har de erfart lekens betydning for barns utvikling og læring: «Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken er små barns foretrukne læringsform». Lekens betydning er derfor et gjennomgangstema i boken, som også belyser grunnleggende betingelser for hvordan mennesker lærer, uansett alder.

Forfatterne går inn på forhold i skolen og i samfunnet som kan redusere lærelyst og føre til stress og mistrivsel blant barn og unge, slik det er rapportert om i de siste 10 – 20 årene. Økende bruk av antidepressiva, sovemidler og ADHD-medikamenter er konkrete tegn på dette. I den sammenheng blir det pekt på at barns mulighet for lek er blitt betydelig begrenset de senere årene som følge av flere forhold; først og fremst seksårsreformen som har senket skolestart til seks år og fratatt barna det såkalte «kongeåret» i barnehagen, året fra seks til syv år.

Uttrykket ble benyttet i Margret Ohlins film om seksåringenes hverdag i en steinerbarnehage på Nesodden. Forfatterne er, i likhet med Ohlin, tydelige på at dette året burde vært forbeholdt lek, og ikke skolefag slik det etter hvert er blitt. Takket være iherdig innsats fra Steinerbarnehageforbundet og Steinerskoleforbundet fikk steinerskolene godkjent en særordning: Skolestart er først i andre klasse, ved 7-års alder. Første klasse for 6-åringene skal være et lekebasert barnehageår med noen skoleforberedende aktiviteter.
  I Lunde og Brodal sin bok fremheves imidlertid også andre forhold som har ført til mindre lek, blant annet endringer i barnehagene, skolens prioriteringer og mer voksenstyrte aktiviteter i fritiden.

Om man som forelder er bekymret for manglende «læringstrykk» i de første skoleårene, så kan «Lek og læring i et nevroperspektiv» anbefales.

Her er eksempler på hva som kan skje når barn utsettes for et for tidlig og for stort læringstrykk, når de får lekt for lite, og hvordan økende bruk av medisiner blant barn er konkrete tegn på opplevelse av mistrivsel.
 

«Lek og læring i et nevroperspektiv» gir verdifull kunnskap om hvor viktig det er å hegne om leken frem til barna fyller syv år, men også i de etterfølgende skoleårene. Leken inkluderer, beskytter og nærer barna, enten de strever med fagene eller lærer «så lett som en lek». Herved anbefales Lek og læring i et nevroperspektiv til foreldre så vel som til lærere.

Forfatterne presenterer boka i samtale med førstelektor Frode Barkved, og tar imot spørsmål fra salen.

Vi ønsker studenter, lærere, barnehagelærere, foreldre og andre interesserte hjertelig velkommen!

NB. Bokbadet vil bli streamet.

Arrangementet er gratis.


Adresse:
Professor Dahls gate 30
0260 Oslo