Skolene

G = med grunnskole
V = med videregående trinn
S = med tilbud for barn med spesielle behov

Akershus
Steinerskolen i Asker (G) www.asker.steinerskolen.no
Steinerskolen i Bærum (G) – www.stib.no
Steinerskolen på Eidsvoll (G) – www.eidsvollsteinerskolen.no
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog (G) – www.rsil.no
Steinerskolen på Nesodden (G) – www.nesodden.steinerskolen.no
Steinerskolen i Ås (G) – www.aas.steinerskolen.no

Aust-Agder
Steinerskolen i Arendal (G) – www.arendal.steinerskolen.no

Buskerud
Steinerskolen i Hurum (G) – www.hurum.steinerskolen.no
Steinerskolen på Ringerike (G) – www.ringerike.steinerskolen.no

Finnmark
Det er ingen Steinerskole i Finnmark.

Hedmark
Steinerskolen på Hedemarken (G/V/S)
– grunnskole: www.hedemarken.steinerskolen.no
– videregående: vgs.hedemarken.steinerskolen.no

Hordaland
Rudolf Steinerskolen i Bergen (G/V) – www.bergen.steinerskolen.no
Steinerskolen på Skjold (G/S) – www.skjold.steinerskolen.no

Møre og Romsdal
Steinerskolen i Ålesund (G) – www.aalesund.steinerskolen.no

Nordland
Det er ingen Steinerskolen i Nordland.

Nord-Trøndelag
Det er ingen Steinerskoler i Nord-Trøndelag.

Oppland
Steinerskolen Gjøvik / Toten (G) – gjoviksteinerskole.net
Steinerskolen i Lillehammer (G) – www.lillehammersteinerskole.no

Oslo
Ljabruskolen – Steinerskole for elever med spesielle behov (S) – www.ljabruskolen.no
Oslo by Steinerskole (V) – www.oslo-bysteinerskole.no
Rudolf Steinerskole i Oslo / Hovseter (G) – www.rsio.no
Steinerskolen på Nordstrand (G) – nordstrand.steinerskolen.no

Rogaland
Steinerskolen i Haugesund (G) – www.haugesund.steinerskolen.no
Steinerskolen i Stavanger (G/V) – www.stavanger.steinerskolen.no

Sogn og Fjordane
Det er ingen Steinerskoler i Sogn og Fjordane.

Sør-Trøndelag
Steinerskolen i Trondheim (G/V) – www.trondheim.steinerskolen.no
Steinerskolen på Rotvoll (G) – www.rotvoll.no
Momo Waldorfskole (G/S) – www.momowaldorfskole.no

Telemark
Det er ingen Steinerskoler i Telemark

Troms
Steinerskolen i Tromsø (G) – www.steinerskolentromso.no

Vest-Agder
Steinerskolen i Kristiansand (G) – www.kristiansand.steinerskolen.no

Vestfold
Steinerskolen i Vestfold (G/V) – www.vestfold.steinerskolen.no

Østfold
Steinerskolen i Indre Østfold (G) – www.askim.steinerskolen.no
Steinerskolen i Fredrikstad (G) – www.fredrikstad.steinerskolen.no
Steinerskolen i Moss (G/V) – www.moss.steinerskolen.no

Svalbard
Det er ingen Steinerskole på Svalbard.

 

Steinerskolene i resten av verden