WOW-dagen

Med det felles formål å bidra til verden, inspirert av Operasjon dagsverk, har over 200 steinerskoler samlet seg om veldedige prosjekter hvert eneste år siden 1994. Ideen er enkel: en gang i året samler elevene inn midler på mange forskjellige måter, og gir dem videre til steinerskoler/institusjoner over hele verden. Et mangfold av innsamlingsaktiviteter finner sted, fra kakesalg til sirkusopptreden, aktiviteter som etablerer en forbindelse mellom elever på alle kontinenter. WOW-dagen er en dag formet av elevenes engasjement. Skolene velger selv hvilket av en rekke WOW- prosjekt som deres inntjente penger skal gå til, og det kommer jevnlig informasjon om hvordan det går med prosjektene.

Inntektene fra WOW-dagen brukes til å gi barn skoletilbud, et beskyttende fellesskap eller et varmt måltid.
Disse institusjonene gir barna et godt sted å lære og vokse – uansett hvor hard deres sosiale virkelighet kan være.