Vil du bli daglig leder på Rudolf Steinerskolen Nesodden?

Rudolf Steinerskolen Nesodden ligger ved Skoklefall på Nesodden, 23 min. reise med ferge fra Aker Brygge. Vi har i dag 283 elever fra 1.-10. trinn, og 55 ansatte. Daglig leder er skolens øverste leder og rapporterer til stiftelsens styre. Daglig leder har det øverste ansvaret for elever, medarbeidere, HMS, samarbeid med FAU, rekruttering av lærere og elever, kvalitetssikring av undervisning og utvikling av skolen. Daglig leder har det øverste ansvaret for å sikre at skolen driftes i tråd med steinerskolenes læreplan, og i overensstemmelse med de lover og forskrifter som gjelder for friskoler.

Rudolf Steinerskolen Nesodden søker en engasjert og dyktig daglig leder til en 100%, fast stilling som skal utvikle skolen sammen med ambisiøse og omsorgsfulle kolleger, læringsvillige elever og forventningsfulle foreldre.

På vår skole forventes det at lærerne arbeider med å foredle de pedagogiske metoder og verktøy som best kan utvikle den enkelte elev, samt at våre ansatte påtar seg et stort ansvar for skolens daglige drift og utvikling gjennom deltakelse i ulike arbeidskomiteen. Medbestemmelse og involvering er sentrale begreper i skolens kultur.

Som daglig leder har du, i samarbeid med seksjonsledere, ansvar for at skolen drives og utvikles:

 • I overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for friskoler, og rammer fastsatt av styret.
 • I tråd med steinerskolenes læreplan og det steinerpedagogiske grunnlag som skolen bygger på.
 • Innenfor de pedagogiske mål og ambisjoner som settes av kollegiet.
 • I samsvar med foreldrenes forventninger til en god steinerskole.

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Støtte kollegiet i å sikre god pedagogisk kvalitet og fortløpende utvikling.
 • Se til at skolens system for dokumentasjon av forsvarlig drift opprettholdes og er i henhold til lovverket for friskoler.
 • Se til at skolens system for å dokumentere forsvarlig drift opprettholdes og videreutvikles.
 • Sørge for god rekruttering, og at skolen er et godt sted å arbeide.
 • Sikre god kompetanseutvikling ved skolen.
 • Videreføre skolens tradisjon for forsvarlig budsjettering og økonomioppfølging.
 • Sørge for et godt fysisk arbeidsmiljø for elever og ansatte, gjennom utvikling og oppfølging av skolens bygningsmasse og investeringer knyttet til denne.
 • Bidra til at løpende utfordringer på skolen håndteres på en god måte.

Daglig leder rapporterer til skolens styre.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra undervisningssektoren, eller annen relevant ledererfaring.
 • Innsikt i steinerpedagogikk.
 • God økonomiforståelse og evne til økonomistyring.
 • God kjennskap til lovverk, forskrifter og regler som gjelder for privatskoler.
 • Organisatorisk kompetanse og evne til å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens medarbeidere.
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
 • Tydelig, engasjert, arbeidsom, utholdende og pålitelig.
 • Evne til strategisk og kreativ tenkning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og givende oppgaver på en skole i stor vekst
 • Kompetente og engasjerte kolleger.
 • En skole som står sterkt i lokalmiljøet.
 • Et styre som jobber ansvarlig for skolens utvikling.
 • Begeistrede elever og foreldre.
 • Et godt støtteapparat i administrasjonen.
 • Lønn etter avtale.

 

KONTAKT

Styreleder Petter Moen: petterm63@gmail.com , eller 988 98 427

Daglig leder Marte Lise Lødrup, marte.lise.lodrup@steinerskolen.no , eller 901 63 437

SØKNADSFRIST

10. mai 2021

SØK STILLINGEN

Søknad med CV sendes nesodden@steinerskolen.no