Vi søker engasjerte klasselærere og spesialpedagoger til Rudolf Steinerskolen i Oslo

Steinerskolen i Oslo ønsker å være en driftig og aktuell skole for familier i vår tid – en skole som verdsetter lek og nysgjerrighet like høyt som fag og kompetansemål. Vi er landets eldste og største Steinerskole med ca. 470 elever og 90 medarbeidere. Vi ligger på Hovseter litt utenfor Oslo sentrum. Skolen er i vekst, og ønsker å rekruttere flere klasselærere og spesialpedagoger i faste stillinger eller i vikariater. 

    

 

 

Klasselærere på barnetrinnet:

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt.
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen.
 • Et særlig ansvar for å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå. 
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk. Ved manglende formalkompetanse i steinerpedagogikk må du være villig til å gjennomføre utdanning i steinerpedagogikk etter nærmere avtale med skolen.
 • Erfaring fra klasseledelse fra grunnskolen (1.-10. trinn) er en fordel.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk. 
 • Digital kompetanse. 
 • Utviklings- og endringsorientert.

 

Spesialpedagoger

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere spesialundervisning av enkeltelever og grupper 
 • Kartlegging og oppfølgingsarbeid
 • Utarbeide IOP, årsrapport, pedagogiske rapporter og henvisninger
 • Tett samarbeid med klasselærere og faglærere
 • Tett samarbeid med foresatte
 • Samarbeid med skolens ressursteam, PPT, BUP og andre eksterne instanser
 • Deltakelse i interne og eksterne møter

        Kvalifikasjoner:

 • Spesialpedagog med god kjennskap til og erfaring med steinerpedagogikk
 • Evne til å arbeid selvstendig, målrettet og systematisk
 • God kompetanse innenfor digitale hjelpemidler.
 • Gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra arbeid med spesialundervisning er en fordel
 • Sertifisert for å kunne kartlegge elever i LOGOS og Celf er ønskelig

 

Til begge stillingskategoriene:

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling.
 • Robust, voksen, sikker og trygg i rollen.
 • Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag
 • Du er ansvarsfull, omsorgsfull og tillitsfull og liker å arbeide med barn og unge.
 • Du ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.

I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt. 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø.
 • En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

Velkommen til å søke stillingen!

KONTAKT

Petter Moen på tlf. 98898427

TILTREDELSE

1. august 2022

SØKNADSFRIST

1. februar 2022

SØK STILLINGEN

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller til post.@rsio.no