Ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog er det ledig ulike stillinger fra 1. august 2021

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog er en friskole med ca. 35 ansatte og 160 elever fordelt på 1. — 10. trinn. Vi holder til på Rasta i Lørenskog kommune. Vi søker engasjerte pedagoger til undervisning både på barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Stillingene er både engasjementer og faste.

 

Klasselærer 80-100% fast stilling

En klasselærer skal lede elevgruppen, og ha ansvar for både undervisningen, det psykososiale miljøet i klassen og foreldrekontakt. Det krever både kunnskaper i klasseledelse, faglig trygghet og metodisk fantasi.

Faglærer i naturfag (fysikk og/eller kjemi) og matematikk for klasser på 5.-10. trinn. Kan kombineres med andre oppgaver. 60-100% stilling

Som faglærer i matematikk kreves minimum 30 studiepoeng i matematikk. (60 studiepoeng dersom utdannelsen er avsluttet etter 2014.)

Faglærer i engelsk på 5.-10. trinn i ca. 30% stilling. Kan eventuelt kombineres med andre oppgaver.

Som språklærer kreves det god oversikt over faget og fagets didaktikk, og 30-60 studiepoeng i faget. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Administrativ medarbeider (50%)

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utarbeiding av timeplaner, inspeksjonsplan, stillingsberegning og rapporteringsarbeid
 • Koordinering og klargjøring av elev-PCer
 • Bindeledd mellom ansatte og IT-leverandør
 • Ansvarlig for vikartelefonen 

Vi søker deg som:

 • har gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, og digital kompetanse
 • er strukturert og systematisk
 • har gode samarbeidsevner, godt humør og med en fleksibel innstilling i en travel hverdag
 • er ansvarsfull, og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.
 • erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Spesialpedagog i 100% fast stilling

 • Undervisning og oppfølging av elever med vedtak om spesialundervisning
 • Samarbeid med klasselærere, faglærere og spesialpedagogisk koordinator
 • Samarbeid med PPT, foresatte og andre relevante parter
 • Være oppdatert i forhold til gjeldende læreplaner, bidra med å utarbeide, følge og evaluere elevens IOP i samarbeid med spesialpedagogisk koordinator
 • Kartlegge elevenes fagvansker og følge opp disse

Vi søker deg som:

 • Har spesialpedagogisk fordypning, gjerne master
 • Har erfaring som spesialpedagog
 • Gjerne har kjennskap til steinerpedagogikk
 • Interesse for å sette deg inn i ny kunnskap og steinerpedagogikk
 • Behrsker norsk muntlig og skriftlig

Gjelder alle stillingene:

Vi søker deg som:

· har godkjent pedagogisk utdanning (gjelder stillinger som pedagog)

· har utdanning i eller interesse for/er åpen for å etterutdanne deg i steinerpedagogikk (gjelder stillinger som pedagog)

· er innstilt på et godt samarbeid med kollegaer, foreldre, PPT og andre relevante samarbeidspartnere (gjelder stillinger som pedagog)

· har gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, og digital kompetanse

· har genuin interesse for barns læring og utvikling og trygg i lederrollen (gjelder stillinger som pedagog)

· har en strukturert og systematisk tilnærming 

· har gode samarbeidsevner, godt humør og med en fleksibel innstilling

· er ansvarsfull, omsorgsfull og tillitsfull, liker å arbeide med barn og unge, og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.

I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Informasjon og søknad

 

Vi tilbyr:

· Utviklingsmuligheter innen steinerpedagogikk

· En hyggelig arbeidsplass med velkvalifiserte og engasjerte kollegaer

· Lønn i henhold til skolens lønnssystem.

· Medlemskap i Statens pensjonskasse.

 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

CV og kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Velkommen til å søke!

KONTAKT

Daglig leder Georg Bentze på  93455021, eller georg.bentze@steinerskolen.no

SØKNADSFRIST

Snarest, eller senest 10. juni 2021