Vassdragsprosjekt på Skjold

Steinerskolen på Skjold ligger i naturskjønne omgivelser ved elv og sjø. Derfor er det viktig for oss å bidra til at vilkår for dyre- og planteliv er de beste. I dette ligger det også mye læring.

Ved siden av skolen går en elv som er knyttet til et større vassdrag. I mange år har det vært et problem at vilkårene for sjøørret har blitt dårligere på grunn av forurensing, gjengroing og byutvikling. I 2012 startet vår helsepedagogiske avdeling, i samarbeid med forskere, næringsliv og offentlige instanser et prosjekt for å legge til rette for restaurering av elven og sjøørret-bestanden.

Kommunen stilte med midler til utstyr. Vi har båret ca. 160 tonn grus til elven for at fisken skal få gode plasser å gyte. Hele elven er rensket for søppel og skrot. Vi samarbeider med forskere fra universitetsmiljøet, og vi er jevnlig med på å telle og måle fisk. Vi har plassert et kamera i elven som gjør at vi kan følge med på fiskevandring og gyting. Etter at vi startet prosjektet har bestanden i av sjøørret i vassdraget femdoblet.

I 2014 fikk skolen Bergen kommunes «Vassdragspris» for innsatsen med å restaurere elven. Dette prosjektet brukes av forskere som referanse og eksempel på «best practice» innen vassdragsforvaltning.