VAKTMESTER/ BYGGDRIFTER  til Steinerskolen i Ås

Steinerskolen i Ås er en helhetlig og varm skole – midt i det grønne. Vi jobber for å se og utdanne hele mennesket, gjennom tegning og skriving, praktiske øvelser, musikk og naturnærhet. Vi kan tilby et tett og nært kollegium med evnerike og allsidige medarbeidere, ryddige lønns- og arbeidsvilkår.

 

Vår eminente vaktmester og sløydlærer slutter dessverre og vi søker vaktmester i 50% stilling med snarlig tiltredelse, med mulighet for ekstraarbeid på timebetaling. 

 

Vaktmester har ansvar for daglig drift og tilsyn av bygg og uteområder, løpende vedlikehold og enkle reparasjoner, planlegging av større arbeider og oppfølging av håndverkere, servicer og løpende avtaler (renhold, avfall, snømåking mv.). Stillingen har daglig leder som arbeidsleder, men må kunne fungere selvstendig i rutinemessig arbeid.

Vi ønsker oss en ryddig og fleksibel, nevenyttig og praktisk person som 

 • Er strukturert og løsningsorientert
 • Er samarbeidsdyktig, selvstendig og ansvarlig
 • Håndterer mange parallelle oppgaver, har stå-på-evne og tar i et tak der det trengs 
 • Kan føre tilsyn med bygg og uteområder, inkl. tekniske anlegg, og dokumentere dette
 • Kan gjennomføre varierte enkle reparasjoner og serviceoppdrag. 
 • Følge opp servise avtaler for brann og ventilasjon. 
 • Følger opp og kan utarbeide drifts- og vedlikeholdsinstrukser og avtaler
 • Har fokus på HMS og ENØK ved planlegging og gjennomføring av arbeider
 • Holder rømningsveier åpne og inngangspartier fri for is, snø, søppel mv.
 • Er glad i mennesker og evner og være en god voksenperson for elevene ved skolen
 • God fysisk helse, da jobben tidvis inneholder tunge løft

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med praktisk arbeid, drift og vedlikehold
 • Fagbrev innen håndverksfag, byggdrift eller annen teknisk utdanning er en fordel
 • Kjennskap til internkontroll og HMS-systemer
 • God IKT-kompetanse og erfaring med data som arbeidsverktøy
 • Gode norskkunnskaper, samt muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort kl. B
 • Arbeidsom, effektiv og punktlig
 • Sosial og imøtekommende

Vi tilbyr

 • En hyggelig arbeidsplass
 • Varierte arbeidsoppgaver med stor grad av selvstendighet
 • Arbeidstid etter avtale
 • Lønn etter avtale. Ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og forsikring

Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest

Se mer på nettsiden vår her!

 

KONTAKT

Daglig leder Eli Moe eli.moe@steinerskolen.no / 917 46720 eller vaktmester Eivind Karlsen eivind.karlsen@steinerskolen.no / 400 31714

SØKNADSFRIST

30. juni

SØK STILLINGEN

eli.moe@steinerskolen.no