Uttalelse vedrørende dokumentar om Solvikskolan i Sverige

Steinerskoleforbundet kjenner til Jasper Lakes personlige dokumentar om Solvikskolan i Sverige, som ligger på NRK TV. Metodene som beskrives i filmen er uakseptable og er ikke representative for steinerpedagogikk. Krenkelser kan aldri legitimeres, det er det motsatte av pedagogikk.

Steinerskolene i Norge arbeider etter en offentlig godkjent læreplan. Læreplanen er basert på Rudolf Steiners prinsipper om utvikling og læring, og inspirert av 100 års erfaring og pedagogisk utvikling. . 

Steinerskolene i Norge arbeider kontinuerlig for å skape gode skolehverdager og læringsmiljø for alle elever. Å følge lovverk og retningslinjer er en selvfølge, og avgjørende for steinerskolens eksistens. 

Skolens primære oppgave er å sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Når elever trives blir de motiverte og tør å prøve, feile, lære og utvikle seg. Dette er en grunnleggende forutsetning i steinerpedagogikken. 

Beskrivelsene i filmen er en påminnelse om det store ansvaret lærere og skoler har for elevenes trivsel og helse. Vi oppfordrer deg til å si fra til skolens ledelse dersom du opplever liknende.  Det samme gjelder om du ser, eller hører om elever som ikke har det bra på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å forebygge, hindre og stoppe krenkelser og overgrep.