Undervisning uten skjerm på barnetrinnet

 

 

 

 

 

 

 

Dere bruker ikke skjerm i undervisningen på barnetrinnet, vil du si litt kort om hvorfor?

Vi ønsker at elevene får undervisning som formidles av lærere, der undervisningen varierer mellom aktivitet, muntlig formidling, lek og eget arbeid. Det å få tegne og skrive er en sentral del av begynneropplæringen hos oss. Vi mener det er viktig at elevene lærer å skrive tall og tekst for hånd. Min påstand er at læring via skjerm skaper en unaturlig stillesitting og passivitet hos barn som egentlig helst vil bevege seg, leke og lære gjennom aktivitet.

Hvordan foregår en typisk matpause på barnetrinnet hos dere/deg?

Vi er en skole som har lagt stor vekt på skolemåltidet. Foruten det ernæringsmessige, mener vi at måltidet er en viktig mulighet for relasjonsbygging, både mellom elever, men også mellom lærere og elever. Gode relasjoner er viktig både for læringsmiljøet, men også for trivsel.

Hos oss lager førsteklasse varm skolemat til barnetrinnet. Vi samles i spisesalen rundt flere langbord. Alle finner sine plasser, stearinlyset blir tent og matsangen synges. Deretter serverer de voksne mat til sine bord. Vi spiser, prater og ler sammen, voksne og barn. Vi har god tid og legger vekt på å skape en hyggelig stund. Vi avslutter måltidet med sang, de som er ferdige med å spise går ut i storefri, mens de som trenger mere tid ved bordet får det.

Det er ikke alltid så lett å beholde roen i klasserommet i matstunden, har du noen tips, eller eksempler?

Det å skape gode rutiner er viktig. Elementer som å tenne et lys og synge en sang før maten, senker roen i rommet.  Elevene hos oss vet at vi voksne forventer at alle sitter rolig ved bordene, men det er selvfølgelig lov til å prate med hverandre. Det å sitte rundt et felles bord, mener jeg er avgjørende for å skape et felles måltid. Ett tips kan være å sette sammen pulter til langbord, hvis man spiser i klasserommet. Dette skaper et felleskap rundt måltidet.

Det aller viktigste er at de voksne spiser sammen med elevene der man skaper et hyggelig måltid sammen.

 

Se nettsiden til Hurdal Steinerskole her.