Grønne matpakker

Vi ønsker å sette fokus på sunn, økologisk mat i skolen. Dette hefte inneholder tips om hvordan matpakkeproduksjon kan bidra til klassekassen og finansiere for eksempel klasseturer. Finn frem forkleet og sett i gang!

Ta gjerne elevene med når matpakkene skal lages!

Last ned oppskriftsheftet her!

SFO-mat

Oppskriftene i dette heftet er rimelige måltider og hver ukesmeny har estimert pris på under 250 kr uken for 10 personer. Men vi vet at mange sliter med å få budsjettet til å gå rundt. Spør foreldreforeningen om bidrag til økologisk skolemat. Foreldre er opptatt av å gi barnet sunn kost og gode vaner, eventuelt kan dere øke matpengene for SFO – erfaring fra skolene som har gjort dette, er positiv.

Last ned oppskriftsheftet her!

Summende skoler

Steinerskolen har en lang og god tradisjon med å inkludere de praktiske og jordnære fagene i undervisningen og dette er vårt bidrag til «Grønn skole» satsningen fra og matoppskrifter fra egne og andres erfaringer knyttet til arbeid med bier iundervisningssammenheng. Summende skoler er en veiledning i biodynamisk birøkt.

Last ned oppskriftsheftet her!

La barn være barn

Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit og fylt med forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store.

Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer!

Last ned folderen her!

Gode grunner

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og interesse som varer livet ut! Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lære­ lysten elevene kommer med første skoledag.

Last ned folderen her!

Fra Askeladden til Einstein

Ved å sette fagene i sammenheng med hverandre, styrkes nærheten til det virkelige livet. Det gir også en større grad av tilknytning og mening for elevene. Steinerskoleforbundets bokutgivelse viser eksempler på sammenhenger i fagene innenfor de enkelte klassetrinn, sammenhenger som ellers ikke er så lett synlige i Steinerskolens fagplan. Boken er ment som inspirasjon til en helhetlig undervisning, en undervisning som kan nå ut over den målbare tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter.

Kjøp

LÆREPLANER

  • FRA ASKELADDEN TIL EINSTEIN
    Ved å sette fagene i sammenheng med hverandre, styrkes nærheten til det virkelige livet. Det gir også en større grad av tilknytning og mening for elevene. Boken viser eksempler på sammenhenger i fagene innenfor de enkelte klassetrinn, sammenhenger som ellers ikke er så lett synlige i Steinerskolens fagplan. Boken er ment som inspirasjon til en helhetlig undervisning, en undervisning som kan nå ut over den målbare tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter.
    Boken fåes i nettbokhandelen!
  • HISTORISKE LÆREPLANER
    Eldre læreplaner er tilgjengelige på Steinerskoleforbundets internsider.