Tonje Brennas «ryddejobb» gir langsom død for de ideelle skolene

Lovens opplæringsplikt for barn og ungdom i Norge kan ivaretas på ulike måter: ved offentlige skoler, ved private skoler eller hjemmeundervisning. Internasjonale menneskerettigheter forplikter Norge til å legge til rette for private skoler.

I Norge finnes det to typer private skoler: De som mottar statsstøtte og de som ikke gjør det. Debatten om privatskolene er preget av uklarheter som har alvorlige og utilsiktede konsekvenser. Politikerne snakker om privatskole uten å skille mellom skolene med rett til statsstøtte og de uten slik rett ut fra lovverket.

Les hele innlegget, skrevet av Mette Kalager, leder for styret ved Oslo by steinerskole, i DN her.