STEINERSKOLENES FELLESKALENDER

Alle relevante datoer som Steinerskoleforbundet har kjennskap til!

Oktober 2019

torsdag 31.10.2019

10:00 – 19:00
MOTTAKELSE I OSLO RÅDHUS

Desember 2019

fredag 06.12.2019

10:00 – 19:00
STYREMØTE

tirsdag 31.12.2019

08:00 – 08:30
Test December

Januar 2020

onsdag 01.01.2020

08:00 – 08:30
Testing January

torsdag 09.01.2020

08:00 – 08:30
Test

mandag 13.01.2020

Hele dagen
LEDERSAMLING

Februar 2020

fredag 07.02.2020

10:00 – 19:00
STYREMØTE

April 2020

onsdag 22.04.2020

12:00 – 19:00
STYREMØTE

STEINERSKOLENES FELLESKALENDER

Alle relevante datoer som Steinerskoleforbundet har kjennskap til!

Oktober 2019

torsdag 31.10.2019

10:00 – 19:00
MOTTAKELSE I OSLO RÅDHUS

Desember 2019

fredag 06.12.2019

10:00 – 19:00
STYREMØTE

tirsdag 31.12.2019

08:00 – 08:30
Test December
Steinerskolen i Bærum (Grav Gårdsvei 5, Jar Akershus, Norway)
Testing, testing...

Januar 2020

onsdag 01.01.2020

08:00 – 08:30
Testing January
Rogaland, Noreg
Testing, testing

torsdag 09.01.2020

08:00 – 08:30
Test

mandag 13.01.2020

Hele dagen
LEDERSAMLING

Februar 2020

fredag 07.02.2020

10:00 – 19:00
STYREMØTE

April 2020

onsdag 22.04.2020

12:00 – 19:00
STYREMØTE