Steinerskolens nye læreplan i bokform!

Endelig er det nye læreplanen her, og det i en flott gjennomarbeidet bok.

F.v.: H.Thaulow, I.Smit, I.Ødegaard, N.Onarheim

 

Flere har forhåndsbestilt boken, og den er nå også tilgjengelig for kjøp i butikk, eller på nett hos Antropos her.

 

Oppslag med illustrasjon

 

Boken er illustrert ved Astrid Sofie Jacobsen, og formgitt av Ida Ødegaard. Redaksjon har vært Henrik Thaulow og Ninon Onarheim.

Den er på 305 sider, er flott innbundet, og har to bånd som gjør den lett å bruke.

Det er godt med luft rundt teksten, slik at det er enkelt å gjøre egne notater.

 

 

Kunst og håndverks kapittelet

 

Fra forordet i læreplanen:

Steinerskolenes læreplan grunnskolen 2020 består av:

Oversikt – steinerpedagogisk idé og praksis som beskriver steinerpedagogikkens egenart og som avklarer forholdet til offentlig skoles overordnete del. Den står mellom for- målsparagrafen Opplæringslovens § 1.1 og planene for hvert fag. Den generelle delen viser sammenhengen mellom steinerpedagogikkens idealer, tanker og perspektiver og opplæringens innhold, arbeidsmåter, læringsmål og organisering. Den gir gode begrun- nelser for foretrukne arbeidsmåter eller organisering av undervisningen, eksempelvis vektlegging av fortelling, kunstfag, periodeundervisning, flerfaglighet, dybdelæring med mer.

Fagplaner for steinerskolenes grunnopplæring som beskriver de ulike fagenes formål og perspektiver, kompetansemål, sentrale innhold, sentrale arbeidsmåter samt underveis- og sluttvurdering.

Fag- og timefordeling som beskriver steinerskolenes totale omfang for opplæringen, noe som er forpliktende for alle steinerskoler. Det angis også en veiledende fordeling av fag og timer ut fra hvordan undervisningen etter steinerskolens egenart organiseres, der grensene mellom fagene ikke er absolutte, men danner overlappinger og har felles intensjoner.