Steinerskolene og Covid-pandemien 

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for landets 34 steinerskoler, og skolene arbeider etter en offentlig godkjent læreplan. Hver enkelt skole er ansvarlig for sin virksomhet, og Steinerskoleforbundet har ingen kontrollerende myndighet overfor skolene. Skolens primære oppgave er å sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Å følge lovverk og myndighetenes retningslinjer og anbefalinger er en selvfølge. 

Steinerskoleforbundet har fra pandemiens begynnelse samarbeidet med helsemyndighetene på nasjonalt plan, og formidlet informasjon fra myndighetene til skolene og vice versa. I forlengelsen av dette har Steinerskoleforbundet støttet skolene med informasjon, anbefalinger og råd til oppfølging av myndighetenes påbud og anbefalinger.