Steinerskolen starter opp i Kongsberg!

Det forteller den nye styrelederen i Kongsberg Steinerskole, Cathrine Nordlie.  – Målet nå i første omgang er å kunne starte opp en liten skole med første- og andreklasse. Dersom vi får nok elever, ønsker vi å opprette klasser på flere trinn. 

Steinerskolen skal lokaliseres i tilknytning til Huldraheimen steinerbarnehage på Skollenborg. Det planlegges oppstart i midlertidige skolebygg som skal settes opp våren 2021, og skolen lyser nå ut flere pedagog-stillinger. 

– Jeg tror en steinerskole blir et viktig tilskudd ikke bare for Kongsberg, men også for omkringliggende kommuner, sier Nordlie. Nordlie er tidligere leder av Steinerskoleforbundet og Rudolf Steinerskolen i Oslo.

– Da jeg ble spurt om å lede styret for Kongsberg Steinerskole takket jeg med begeistring JA! Det er veldig flott å bidra til virkeliggjøringen av dette lenge etterlengtete skoleprosjektet.

Kongsberg Steinerskole blir det eneste steinerskolealternativet i hele vestre Viken. De nærmeste steinerskolene ligger i Asker, på Hurum og i Tønsberg. 

– Steinerskolen er et skoletilbud for alle, både de som er godt kjent med steinerskole fra før, og de som ikke har kjennskap til steinerpedagogikken, men som er nysgjerrige på hva en steinerskole innebærer. Vi vil ha flere åpne møter nå utover våren, både utendørs treff hvis mulig, og digitale informasjonsmøter, for at folk skal kunne bli bedre kjent med skolen. – Det er mange spørsmål, mye går på det praktiske rundt etableringen av skolen; skolebygg, lærere og organisering.  

– Vi har med oss en rekke solide støttespillere som hjelper oss med stort og smått nå i starten. Det vi jobber aller mest med nå, er i samarbeid med entreprenør å få midlertidige bygg godkjent og på plass. 

Så hva innebærer det å gå på steinerskole?

– Steinerskolene har et langsiktig mål om å skape livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Læring tett på naturen, med fokus på økologi og bærekraft. Kunstfagene har stor plass i steinerskolen.

– Det vi ser fra de andre steinerskolene er at en steinerskole blir mer enn «bare» en skole; men også et kultursentrum.

– Vi ønsker å være et positivt bidrag i lokalmiljøet. 

Steinerskolens unike førsteklassetilbud er en svært viktig del av pedagogikken.

– I steinerskolens førsteklasse deler vi ikke dagen inn i fag. Gjennom lek, egen utforskning og felles aktivitet øves ulike fagområder. 

Kongsberg Steinerskole blir steinerskole nr. 33 i Norge. Over 5000 elever går på steinerskole her til lands; på verdensbasis er det mer enn 1000 skoler i 64 land. Det gjør steinerskolen til verdens største friskolebevegelse. 

– Kongsberg Steinerskole har vært en drøm for mange; nå gleder vi oss til å se drømmen vår blir en realitet! 

Skolen vil åpne for inntak av elever fra 1. april; før det kan man skrive seg på interesseliste via skolens hjemmesider. 


Kontaktinformasjon: 

Midlertidig hjemmeside: kongsbergsteinerskole.wordpress.com

Cathrine Nordlie, styreleder Kongsberg Steinerskole, mob: 957 45 766

Oda Cornelia Knudsen, sekretær, mob: 911 42 945

Felles e-postadresse til styret: kongsberg@steinerskolen.no