Steinerskolen på Nordstrand søker vikar i 100% stilling

Steinerskolen på Nordstrand er en veletablert grunnskole med om lag 270 elever fordelt på ti klasser, og 50 medarbeidere. Skolen etablerte seg i 1997 og ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden. 

1.klasse består av to grupper, som er samlet deler av dagen. Hver gruppe har en pedagog og en assistent. Gruppene er i hvert sitt hus, og har felles uteområde.  1.klasse har en dag bygget opp rundt trygge rytmer og aktiviteter som pedagogene har ansvaret for. 

Vi ser nå etter en vikar for perioden 01.08.2021 til 31.07.2022, i forbindelse med en permisjon. Vikariatet gjelder en 100% stilling som pedagog. 

Arbeidsoppgaver:

·           Planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk opplegg for gruppen.

·           Følge opp elevene sosialt og faglig.

·           Skape et godt læringsmiljø i gruppen.

·           Arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og skole.

·           Bidra til å utvikle skolen videre.

Kvalifikasjoner:

·         Steinerpedagogisk utdanning eller annen godkjent lærerutdannelse for grunnskole.

·         Erfaring fra barnehage, fortrinnsvis av steinerpedagogisk art.

·         Erfaring fra klasseledelse er ønsket.

Vi tilbyr:

Lønn iht. intern avtale, basert på KS sine satser. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Et godt arbeidsmiljø, der det er utviklings- og samarbeidsmuligheter.

Søknader behandles innen 15.mars 2021.

Les mer om skolen her: http://nordstrand.steinerskolen.no

KONTAKT

Kjersti Hauger (daglig leder) tlf 23384791, eller
nordstrand.dagligleder@steinerskolen.no

SØKNADSFRIST

28.02.2021