Steinerskolen på Nordstrand søker en skolesekretær/konsulent

Steinerskolen på Nordstrand er en veletablert grunnskole med om lag 260 elever fordelt på ti klasser. Skolen ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden, og er lokalisert i umiddelbar nærhet til offentlig transport.

Konsulent på skolekontor/skolesekretær søkes.

Steinerskolen på Nordstrand søker en skolesekretær/konsulent i 100 prosent fast stilling, med tiltredelse fra 15. april 2024. 

Vi søker deg som:

 • er fleksibel, serviceinnstilt og positiv 
 • kan jobbe selvstendig og strukturert
 • tar ansvar
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har god arbeidskapasitet og evne til å holde roen i en hektisk hverdag
 • du har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • interessante arbeidsoppgaver i nær kontakt med elever og lærere
 • en selvstendig stilling som samtidig har kontakt med hele organisasjonen
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn i henhold til internt vedtatte vilkår og tabeller
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning og helst erfaring fra steinerskole
 • erfaring som konsulent/skolesekretær og administrasjon er en fordel
 • svært gode norskspråklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • gode IT-kunnskaper og god erfaring med skoleadministrative systemer
 • kjennskap til gjeldende regler for dokumenthåndtering og arkiv er ønskelig

Arbeidsoppgaver:

 • førstelinje med sentralbord og service overfor elever, ansatte og besøkende
 • skoleadministrative oppgaver knyttet til elevforvaltning og personal
 • organisering av vikarer, korttidsfravær
 • merkantil støttefunksjon for ledelsen
 • bruk og ajourhold av skoleadministrative systemer og programmer
 • lettere IKT brukerstøtte
 • andre forefallende serviceoppgaver

Søknaden inneholder:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Godkjent politiattest er en betingelse.

KONTAKT

Kjersti Hauger (daglig leder)
på 951 00 420

TILTREDELSE

15. april

SØKNADSFRIST

Så snart som mulig og senest 20.02.2024

SØK STILLINGEN

nordstrand.dagligleder@steinerskolen.no