Steinerskolen på Nordstrand søker assisterende rektor/assisterende daglig leder

Steinerskolen på Nordstrand ligger praktfullt til med utsikt over Oslofjorden og gode utearealer. Skolen har ti klasser og engasjerte lærere som innbyr til et godt læringsmiljø med mennesket i sentrum.

Steinerskolen på Nordstrand søker en assisterende rektor / assisterende daglig leder i 100 prosent fast stilling, med tiltredelse snarest. Steinerskolen på Nordstrand er en veletablert grunnskole med om lag 250 elever fordelt på ti klasser. Skolen ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden, og er lokalisert i umiddelbar nærhet til offentlig transport.

Skolen er i en omorganiseringsprosess og søker en assisterende rektor / assisterende daglig leder som kan inngå i ledelsen ved skolen. Her sitter allerede daglig leder, tre teamledere og en representant fra kollegiet.

 

Stillingen vil ha følgende ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

• Overordnet ansvar for drift og merkantil, med tilhørende personalansvar

• Ansvar for IKT. Herunder oppfølging av maskinvare og problemløsning internt, samt vedlikehold og oppfølging av diverse dataprogrammer

• Ansvar for drift av skoleadministrative systemer og kommunikasjonskanaler internt og eksternt

• Ansvar for digitale timeplaner, romplaner og vaktplaner

• Overordnet ansvar for internkontroll og HMS

• Ansvar for organisering av vikarbehov for hele skolen. Her inngår oppfølging rundt tilkallingsvikarer

• Være daglig leders stedfortreder ved behov

 

Kvalifikasjoner:

• Administrativ kompetanse

• Erfaring som assisterende rektor på grunnskole

• Meget gode IKT-kunnskaper og god erfaring med skoleadministrative systemer

• Erfaring eller bakgrunn fra steinerskole er en fordel

• God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper:

• Du har evne til å skape gode relasjoner til elever, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere

• Du er strukturert, tydelig og effektiv

• Du har høye ambisjoner for skolen, kollegaene og deg selv, og motiveres av utfordringer

• Du har gode samarbeidsevner og takler en hektisk, men spennende hverdag

• Du er serviceinnstilt og imøtekommende

• Du er fleksibel og løsningsorientert

• Du er positiv og har godt humør

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

• Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø

• En variert, utfordrende og spennende stilling med personalansvar

• Mulighet til å påvirke innhold i stilling ut fra kvalifikasjoner og egnethet

• En selvstendig stilling som samtidig har kontakt med hele organisasjonen

• Gode muligheter for egen og felles utvikling

• Lønn i henhold til interne tabeller, der utdannelse og erfaring vurderes i forhold til en lønnsstige som ligger på en skala fra 478.208 kroner til 587.851 kroner i årslønn

• Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 

Søknaden skal inneholde:

• Søknadsbrev

•  CV

• Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

KONTAKT

Styreleder Cathrine Nordlie, 95745766

SØKNADSFRIST

25. januar 2023

SØK STILLINGEN

nordstrand@steinerskolen.no