Steinerskolen på Nesodden søker vikarlærer i kroppsøving fra mai/juni 2023 i 90 %

Rudolf Steinerskolen Nesodden er en stor, tradisjonsrik og vakkert beliggende steinerskole. Vi har en flott skolehage og ellers en del naturtomt. Skolen har i underkant av 300 elever fra 1.-10.trinn, og en veldrevet SFO for 1.-4. trinn. Samlet er det ca 60 medarbeidere som har elevenes trivsel og læring i fokus. Steinerskolen på Nesodden har et positivt, engasjert og levende miljø som er til inspirasjon for mange. De siste årene har skolen hatt stor pågang av nye elever og det er ventelister på noen trinn. Fra Aker Brygge er det en 25 minutters båttur over Oslofjorden.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Steinerpedagogisk utdannelse og/eller godkjent pedagogisk utdannelse på høyskolenivå.
 • Undervisningserfaring; gjerne fra steinerskole
 • Erfaring med klasseledelse er en fordel
 • Erfaring med tilpasset opplæring, vurdering og tverrfaglig arbeid
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling faglig og sosialt.
 • Robust, voksen, tydelig formidler
 • Trygg i lærerrollen
 • Systematisk og strukturert med stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel innstilling til ulike fora i skolehverdagen
 • Ansvarsfull, omsorgsfull, tillitsfull i arbeidet med barn, unge, kollegaer og foresatte og andre.
 • Ønske om å bidra i fellesskapet.

I tillegg til utdanning vil erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og givende oppgaver på en spennende skole
 • Kvalifiserte og dedikerte kollegaer
 • Tverrfaglig tenkning rundt fag
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Tarifflønn (jfr. Grunnskolens kompetansekrav).

KONTAKT

Rektor Kristin Lervik på 480 04 023, eller kristin.lervik@steinerskolen.no

SØKNADSFRIST

27. mars

SØK STILLINGEN

kristin.lervik@steinerskolen.no