Steinerskolen på Nesodden søker klasselærere

Rudolf Steinerskolen Nesodden ligger ved Skoklefall på Nesodden, 23 min. reise med ferge fra Aker Brygge. Vi har i dag 283 elever fra 1.-10. trinn, og 60 ansatte.

For neste skoleår søker vi engasjerte pedagoger til klasselærerstillinger på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

 

Arbeidsoppgaver

·           Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen

·           Følge opp elevene tett, både faglig og sosialt

·           Skape et godt læringsmiljø i klassen

·           Arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem

·           Bidra til å utvikle vår skole videre inn i fremtiden

·           Skape et trygt skolemiljø for elevene og en positiv utvekslende arbeidskultur kollegaer i mellom

 

Kvalifikasjoner

·         Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå

·         Steinerpedagogisk utdanning

·         Erfaring fra klasseledelse er ønsket

 

Vi tilbyr

Lønn iht. tariff, medlemskap i Statens Pensjonskasse og et engasjert og frodig arbeidsmiljø.

TILTREDELSE

August 2021

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

marte.lise.lodrup@steinerskolen.no