Steinerskolen på Nesodden søker klasselærere

Rudolf Steinerskolen Nesodden er en stor, tradisjonsrik og vakkert beliggende steinerskole. Høsten 2018 fylte skolen 35 år. Vi har i overkant av 280 elever fra 1. – 10. trinn og driver SFO for 1. – 4. klasse. Skolen har ca 55 ansatte. Vi er i vekst. Nesodden har et engasjert og frodig steinermiljø hvor skolen er et viktig knutepunkt. Fra Aker Brygge er det 30 minutters reise til skolen, inkludert en hyggelig båttur over Oslofjorden.

For neste skoleår søker vi engasjerte pedagoger til klasselærerstillinger på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

 

Arbeidsoppgaver

·           Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen

·           Følge opp elevene tett, både faglig og sosialt

·           Skape et godt læringsmiljø i klassen

·           Arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem

·           Bidra til å utvikle vår skole videre inn i fremtiden

·           Skape et trygt skolemiljø for elevene og en positiv utvekslende arbeidskultur kollegaer i mellom

 

Kvalifikasjoner

·         Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå

·         Steinerpedagogisk utdanning

·         Erfaring fra klasseledelse er ønsket

 

Vi tilbyr

Lønn iht. tariff, medlemskap i Statens Pensjonskasse og et engasjert og frodig arbeidsmiljø.

TILTREDELSE

August 2021

SØK STILLINGEN

marte.lise.lodrup@steinerskolen.no