Steinerskolen på Lørenskog søker realfaglærer for ungdomstrinnet – matematikk, fysikk, kjemi og IKT

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1. – 10. trinn.
Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev
Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Vi søker deg som:
• Er ansvarsbevisst
• Kan motivere for læring og har god relasjon til barn og ungdom
• Kan tilpasse og tilrettelegge for den enkelte elev
• Har et positivt syn på elever, bygget på elevens styrker og kvaliteter
• Gode evner til klasseledelse og strukturering av arbeid
• Solid faglig formidlingsevne
• Lojal mot skolens verdigrunnlag og prioriteringer
Kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning innen matematikkfaget/realfag
• Gode kommunikasjonsevner og behersker norsk muntlig og skriftlig
• IKT kompetanse

Vi tilbyr:
• Et godt og dynamisk arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
• Engasjert foreldregruppe
• Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Å være en del av en alternativ pedagogikk som ivaretar hele barnet

Stillingstype: 100% fast stilling

Lønn: Etter skolens lønnstabell

03.08.2020

Politiattest må fremvises ved ansettelse.

KONTAKT

Pedagogisk leder Barane Amin, Telefon 467 63 357

e-post barane.amin.kesmaei@steinerskolen.no.

Søknader merkes med «Søknad realfagslærer» i emnefeltet.

TILTREDELSE

03.08.2020

 

SØKNADSFRIST

01.05.20

SØK STILLINGEN

Pedagogisk leder Barane Amin, Telefon 467 63 357

e-post barane.amin.kesmaei@steinerskolen.no.

Søknader merkes med «Søknad realfagslærer» i emnefeltet.