Steinerskolen på Hedemarken søker steinerpedagoger/pedagoger fra 2021

Steinerskolen på Hedemarken har grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

 

Fra skolestart 2021 søker vi steinerpedagoger/pedagoger til barne- og ungdomstrinnet vårt. Vi har behov for:

 • klasselærer til barnetrinnet
 • lærere med kompetanse i norsk og eurytmi, gjerne med undervisningskompetanse i flere fag. 


  Ønskete kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Være en trygg voksen
 • Trives i en travel og spennende hverdag 

   

  Vi tilbyr

 • Et spennende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for utvikling og videreutdanning
 • Avlønning etter eget lønnssystem

  Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder.

   


KONTAKT

For nærmere opplysninger, ta kontakt med leder i barnetrinnet Sabine Niebuhr tlf. 974 38 814, sabine.niebuhr@steinerskolen.no, eller leder i ungdomstrinnet Audun Lindbråten, tlf. 995 07 701, audun.lindbraten@steinerskolen.no.

SØKNADSFRIST

Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester sendes innen 15. desember til Steinerskolen på Hedemarken v/Ingunn Busterud,
Boks 100, 2313 Ottestad, eller på epost : ingunn.busterud@steinerskolen.no