Steinerskolen på Hedemarken søker klasselærer og tysklærer

Steinerskolen på Hedemarken har grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

pastedGraphic.png

 

Fra skolestart 2022 søker vi steinerpedagoger til disse oppgavene: 

  • Klasselærer i barnetrinn
  • Tysklærer i barnetrinn

Når det gjelder klasselæreren, så er det mulighet for oppstart i mars.

Ønskete kvalifikasjoner

  • Gode samarbeidsevner 
  • Evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Være en trygg voksen
  • Trives i en travel og spennende hverdag

Vi tilbyr

  • Et spennende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
  • Gode muligheter for utvikling og videreutdanning
  • Avlønning etter eget lønnssystem

 

Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder.

 

KONTAKT

Leder på barnetrinnet Sabine Niebuhr 97438814, sabine.niebuhr@steinerskolen.no, eller daglig leder Anne Mari Paulsrud 47288851, anne.mari.paulsrud@steinerskolen.no

SØKNADSFRIST

1. februar 2022

SØK STILLINGEN

Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester sendes til Steinerskolen på Hedemarken v/Ingunn Busterud, Boks 100, 2313 Ottestad