Steinerskolen på Hedemarken søker etter eurytmist fra august 2021

Skolen er en 13-årig steinerskole med grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever.
Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.
Beliggenheten til skolen er unik, midt i et frodig kulturlandskap og med sykkelavstand til Innlandshovedstaden Hamar.

page1image2323872

Vi søker etter en eurytmist fra august 2021.

Skolen har lang tradisjon i å tilby en stabil eurytmiundervisning i grunnskole, videregående og i den helsepedagogiske skolen.

Skolen står nå ved et generasjonsskifte, og søker eurytmist med lyst og motivasjon til å videreutvikle eurytmifaget ved skolen.

Du vil bli en del av et engasjert eurytmi-team!

  • Vi kan tilby en 70-80 % stilling som eurytmilærer.
  • I tillegg har skolen oppgaver for en eurytmiterapeut.
  • Ved behov kan stillingen økes til 100 % gjennom andre fag og/eller oppgaver.

Avlønning skjer etter eget lønnssystem. 

Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre mnd.

KONTAKT

Anne-Marit Bårdseth, 926 64 196, eller anne.marit.bardseth@steinerskolen.no

TILTREDELSE

01. august 2021

SØKNADSFRIST

15. mai 2021

SØK STILLINGEN

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester sendes ingunn.busterud@steinerskolen.no, eller Steinerskolen på Hedemarken, Boks 100, 2312 Ottestad