Steinerskolen i Stavanger søker lærere

Steinerskolen i Stavanger er en veletablert skole både på grunnskole- og videregåendenivå, med om lag 250 elever og over 60 ansatte. Vi er en stiftelse som ledes av et styre med både foreldre og lærere som medlemmer.

Vi tilbyr utdanning basert på steinerpedagogikk som er en anerkjent og stadig mer populær pedagogisk retning. Med våre egne godkjente læreplaner skiller vi oss vesentlig fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Lærerne våre er opptatt av elevens helhetlige utvikling. Gjennom tverrfaglig undervisning utvikler vi barnet til den beste utgaven av seg selv. Vi ønsker at elevene beholder nysgjerrighet og viljen til å fullføre, at de kan sette seg inn i forskjellige problemstillinger og ha gode samarbeidsevner. Nye lærere som ikke har kjennskap til Steinerskolen, vil bli tilbudt kursing i Steinerpedagogikk.

Vi søker:
-Steinerpedagog til barnetrinn 1-4 kl. 100% fast stilling, snarest
-Eurytmilærer 100% fast stilling fra august 2020
-Naturfaglærer 50 – 60% fast stilling fra august 2020
-Formgivingslærer 40 – 50% fast stilling
Stillingsstørrelse kan være avhengig av kandidatens kompetanse. Trinnlederstilling kan kombineres med andre stillinger.

Kvalifikasjoner:
-Fagkompetanse og erfaring innen faget
-Utdannelse innen steinerpedagogikk eller annen godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå
-Interesse for Steinerpedagogikk
-Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr
-Arbeid i et kreativt miljø
-Undervisning i små grupper
-Mulighet til praksislærerutdanning gjennom LiP ( https://www.lehrerbildung-praxis.de/ )
-Attraktiv pensjonsordning i Statens pensjonskasse
-Flere sosiale arrangementer for ansatte
-Lønn etter Steinerskolens lønnsavtale
-Subsidiert SFO plass
-Fri skoleplass

Skolebygningene ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianslyst, ved siden av Steinerbarnehagen som har 4 avdelinger. Det er kort avstand til både tog og buss. Skolens kantine tilbyr økologisk mat og drikke til både elever og lærere. For mer informasjon om skolen se våre nettsider www.steinerskolen-stavanger.no
Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

KONTAKT

TILTREDELSE

  • Snarest eller fra 01.08.2020

SØKNADSFRIST

  • Snarest, senest innen 12. april 2020.

SØK STILLINGEN