Steinerskolen i Moss søker eurytmist i ca 65% stilling med fast tilsettelse høsten 2023 

Steinerskolen i Moss ligger vakkert til ved Kambo på en stor naturtomt som gir elevene svært gode muligheter. Skolen er utformet etter grunnprinsippene i steinerpedagogikken. Vi tilbyr et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø i trivelige omgivelser. Det er mye kultur i hverdagen, det serveres varm mat i skolens økokjøkken. Skolen er debio merket. 

Stillingen kan utvides med andre oppgaver hvis ønskelig. 

Som eurytmist vil du inngå i et kollegialt samarbeid med skolens andre eurytmist og helseeurytmisten. 

 

Arbeidsoppgaver: 

Eurytmiundervisning på skolens barne- og ungdomstrinn 

Bidra på skolens kulturelle arena. 

Arbeid aktivt med å utvikle en god kulturell plattform for skolens elever og ansatte, samt sitte i skolens kulturgruppe, bistå ved teateroppsetninger, månedsfester og høytider. 

Delta i utviklingsarbeid som pågår på skolens trinn og i kollegiemøter. 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Eurytmiutdanning. 

Evne til å samarbeide med alle elever på steinerpedagogisk grunnlag og se deres utviklingspotensial. 

Stillingen lønnes etter skolens lønnssystem og ansatte er medlem i Statens pensjonskasse. 

Se nettsiden vår her: https://moss.steinerskolen.no/

 

TILTREDELSE

15.08.23

SØKNADSFRIST

20.03.23

SØK STILLINGEN

Søknad med CV og referanser sendes til moss@steinerskolen.no og merkes «Eurytmistilling»