Steinerskolen i Moss søker barnehagelærer/lærer

Steinerskolen i Moss har en vakker beliggenhet på Kambo, en halv time med tog fra Oslo S. Skolen er arkitektonisk gjennomtenkt, vant byggeskikksprisen for sitt siste bygg og er Debio gullmerket. Vår skoletomt er distriktets største, noe som gir elevene våre gode motoriske utfoldelser ila skoledagen. Vi er bevisst kvaliteten på skolens undervisningsmateriell, og følger Steinerskolenes læreplan. Steinerskolen i Moss er en 13 årig skole.

Steinerskolen i Moss søker barnehagelærer/lærer til skolens 1. klasse i 80 – 100% stilling.

 

Går du på Steinerhøyskolens barnehage- eller lærerlinje og søker en spennende jobb med førsteklassinger er vi interessert i å høre fra deg.

Din hverdag vil bestå av å bistå 1. klasse og 1. klasselærer i sine daglig gjøremål samt hjelper til på skolens SFO.

Skolens 1. klasse ligger i et eget hus bygget etter formålet. Klassens lærer har vært i huset i 4 år og nå søker vi en som stå ved hennes side for å ivareta elevgruppen med barnehagepedagogikk i overgang mellom barnehage og skole. Hos oss forblir første klasse i eget hus hele skoleåret før de kommer opp til skolens hovedområde i 2. klasse. Førsteklassinger blir servert et varmt måltid daglig, har en turdag i uken, benytte seg av sitt eget uteområde og har et aktivt forhold til skolehage. 

Stillingen består av 

å ivareta pedagogiske oppgaver etter prinsippene i skolens lærerplan

å bistå med klassens praktiske oppgaver som f.eks matlaging og rydding

før- og etterarbeid knyttet til undervisning

spesialpedagogisk arbeid/tilpasninger og tilrettelegginger

husstell

foreldresamarbeid

dokumentarbeid etter skolens rutiner og lovverkets krav

samarbeid med barnehagen for neste års opptak 

samarbeid med skolens barnetrinn om felles aktiviteter

deltakelse i skolens ukentlige kollegiemøter og planarbeid

samarbeid med SFO om felles barn osv.

samarbeid med eksterne instanser (f.eks PPT, BUP, BV)

Hvem er du?

Du kan være nyutdannet pedagog/barnehagelærer eller en med erfaring gjerne innen spesial pedagogikk. Vi foretrekker steinerpedagoger/barnehagelærer, men vil vurdere søkere med annen godkjent pedagogbakgrunn. 

Du skal beherske norsk skriftlig og muntlig, og har gode kommunikasjonsferdigheter med både barna, foresatte og kolleger.

Du må ha et godt blikk for barna og kunne lese hva som trengs i enhver situasjon. 

Du skal ha en profesjonell holdning til ditt yrke

Du skal kunne samarbeide godt med kolleger, foresatte og elever. 

Du deltar i skolens møtevirksomhet, utviklingsarbeid, foreldremøter og diverse typer samarbeidsmøter. 

Du må følge opp rapportering innbefattet i jobben (forberede utredninger, håndtere sensitive saker med profesjonalitet og samarbeide godt med eksterne instanser).

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du gode betingelser i Statens pensjonskasse.

Ditt arbeid følger skolens ferie og avspaseringsuker.

Lønn utbetales etter skolens matriser.

Et hyggelig og erfarent kollegium.

Personlig veiledning.

Muligheten for personlig utvikling.

Arbeid i vakre og gjennomtenkte omgivelser.

Høres dette interessant ut? Send en søknad, vi gleder oss til å høre fra deg!

Se mer på nettsiden vår her!

 

KONTAKT

moss@steinerskolen.no

TILTREDELSE

01.08.24

SØKNADSFRIST

27.03.24

SØK STILLINGEN

moss@steinerskolen.no