Steinerskolen i Moss søker 2. klasselærer i 80 – 100% stilling

Steinerskolen i Moss er en 1 – 13 skole. Skolen ligger vakkert til på Kambo, 5 kilometer nord for Moss. Vi er en stiftelse underlagt friskoleloven og opplæringsloven og vi følger steinerskolenes godkjente læreplan. Vi er sertifisert med Debios gullmerke for økologisk matservering. Hverdagen hos oss er svært trivelig og hektisk og du vil tilhøre et støttende arbeidsmiljø. Vi er et nysgjerrig og blidt kollegium som gleder oss til å ta deg imot! 

 

Steinerskolen i Moss

Arbeidsoppgaver

 • Etablering av et godt klasse- og læringsmiljø.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av aldersadekvat steinerpedagogisk undervisning etter skolens nye læreplan.
 • Undervise fysisk i klasserommet eller fjernundervisning hvis retningslinjene krever det.
 • Samarbeid med øvrig aktører i og utenfor skolen som bistår eleven i sin skolegang.
 • Tett oppfølging av elevene innenfor rammene av friskoleloven og opplæringsloven.
 • Aktiv deltakelse i skolens kollegiemøter og trinnmøter samt annen relevant møtevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdannelse på høyskolenivå, fortrinnsvis innenfor steinerpedagogikk. Søkere med PPU kan søke og avtale tilegning av pedagogiske studier for å innfri krav til stillingen.
 • Erfaring fra å undervise i en steinerskole.
 • Klasseledelse.
 • Personlig egnethet.
 • Bidra til prosesser fra idéstadiet til gjennomføring i tråd med skolens utvikling.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med å benytte IKT verktøy som eksempelvis TEAMs, excel, word, outlook, Sharepoint.

Vi kan tilby:

Tett samarbeid med klasse- og faglærere på skolens barnetrinn, samt steinerbarnehagen

Veiledning

Lønn iht til egne matriser basert på KS tabellen.

Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø

Fleksibel arbeidstid

 

TILTREDELSE

01.08.22

SØKNADSFRIST

01.02.22

SØK STILLINGEN

Søknaden merkes 2. klasse og sendes til: Barnetrinnslederen Karl-Ivar Abrahamsen, karl.abrahamsen@steinerskolen.no