Steinerskolen i Lørenskog søker engasjerte og positive lærere/klasselærere på ulike trinn 2023/24.

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 140 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som i tillegg til å undervise, er med i grupper med ansvar for økonomi, vedlikehold osv. Lærerne er på den måten involvert i skolens drift og har gjennom dette ansvar for skolens helhet. Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole. Steinerskolen på Lørenskog er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

 

 

 

 

Vi oppfordrer søkere med ulik fagbakgrunn både innen teoretiske og praktisk-kunstneriske fag å søke, også søkere med erfaring innen spesialpedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner:

•     Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå.

•     Steinerpedagogisk utdannelse og/eller erfaring er en fordel, men kandidater uten denne bakgrunnen oppfordres til å søke

•     Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i samarbeid med ledelse, kollegaer og foresatte

•     Evne til kreativ tenkning og selvstendighet i arbeidet med elevene

•     Erfaring fra klasseledelse

•     Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

•     Digital kompetanse

Personlige egenskaper:

•     Trygg i lærerrollen

•     Engasjement for barns læring og utvikling

•     Fleksibel og løsningsorientert

•     Interesse for å videreutvikle skolens pedagogikk og kultur i samarbeid med skolens medarbeidere

•     Strukturert og med høy arbeidskapasitet

I tillegg til utdanning, vil erfaring og personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

•     godt arbeidsmiljø

•     utfordrende og givende oppgaver på en livlig og spennende arbeidsplass

•     Åpenhet for å utprøve pedagogiske ideer

•     Godt kvalifisert og sammensveiset lærerstab

•     tilgang til skolehage, bier og natur

•     medlemskap i Statens pensjonskasse

•     mulighet for videreutdannelse i steinerpedagogikk og andre fagområder. NB: For søkere uten steinerpedagogisk bakgrunn: Videreutdanning innen steinerpedagogikk er en forutsetning for fast ansettelse. Slik etterutdannelse kan tas parallelt med arbeidet ved skolen.

 

Stillingtype: Fast stilling, 100%.

Lønn: Etter skolens lønnsregulativ

Politiattest må fremvises ved ansettelse.

Se hjemmesiden vår her.

 

KONTAKT

Georg Bentze, 934 55 021
Marie Bakken, 998 56 177

 

TILTREDELSE

01.08.2023

SØKNADSFRIST

31. mars

SØK STILLINGEN

Søk via skjema på finn.no her.